Publicerad 22 mars 2021

Ledarprogram för toppolitiker

Toppolitikerprogrammet är ett etablerat ledarprogram för kommunstyrelsens- och regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd och heltidsarvoderade råd. SKR:s fokus är att stärka ditt uppdrag som förtroendevald och politisk ledare i att styra och leda en kommun eller en region samt att stärka demokratin.

Ledarprogram som startar 2021

Den 11 mars startade ett program med 25 medverkande. Om det finns behov kommer ytterligare ett Toppolitikerprogram att starta i höst.

Teman

 • Styrning och ledning
 • Samspel och kommunikation
 • Det politiska ledarskapet
 • Demokrati och omvärlden

Pris

Kostnaden är 24 000 kr exklusive moms. Kostnad för logi och mat tillkommer med cirka 2 600 kronor exklusive moms per tillfälle.

Plats och tid

Långholmens konferens, Alstaviksvägen 19, Stockholm. Vi börjar klockan 10.00 dag ett och slutar med lunch klockan 13.00 dag två. Det ingår kvällsaktivitet och middag.

Programansvarig

Programledare och ansvarig är Lena Lindgren. Önskar du referenser vänligen kontakta Lena.

Stöd för att öka genomslag och resultat av politiken

I programmet delar vi erfarenheter, får inspiration av medverkande, får stöd och verktyg samt skapar ny erfarenhetskunskap tillsammans. Det bygger på forskningsresultat, och erfarenheter från tidigare program. Programmet utvecklas hela tiden och anpassas efter gruppen. I programmet deltar ledande förtroendevalda både från majoritet och opposition. Det har genomförts med detta upplägg i fem program med höga utvärderingar. Programmet är kvalitetssäkrat genom analys av erfarenhetskunskaper, utvärderingar och SKR:s erfarenheter.

Arbetssätt

SKR arbetar processinriktat, vilket innebär att vi utgår ifrån din vardag och ditt uppdrag. Genom att utbyta erfarenheter och vara varandras bollplank skapar vi en plattform att bygga vidare på. Processen kan beskrivas i fyra steg:

 1. Vi bygger en plattform av erfarenheter i gruppen.
 2. Inspiration och kunskap av medverkande.
 3. Omsätter vision och politisk vilja till konkret och praktisk handling.
 4. Vi skapar ny erfarenhetskunskap tillsammans.

Grunden för innehållet i programmet

Vi arbetar utifrån på tre delar i uppdraget som toppolitiker och med att stärka förmågan att hantera utmaningarna som finns i de olika delarna.

1. Ett ledarskap som stärker och utvecklar demokratin

Att skapa delaktighet och medskapande på ett tidigt stadium i olika samhällsprocesser för att tillsammans bygga bra beslut.

2. Ett ledarskap som får genomslag och ger resultat

Att styra och leda en stor organisation och att leverera välfärdstjänster utifrån ekonomiska förutsättningar och behov.

3. Ett ledarskap som är hållbart

Att stärka och utveckla ledarskapet och uppdraget för att klara uppdraget som förtroendevald och toppolitiker.

Fem politiker berättar om ledarprogrammet

 • Johan Andersson kommunstyrelsens ordförande i Eslövs kommun,
 • Anna Roos oppositionsråd i Hylte kommun,
 • Malin Sjölander oppositionsråd i Region Kalmar,
 • Carina Bengtsson Trafiknämndens ordförande i Region Kronoberg,
 • Elizabeth Peltola kommunstyrelsens ordförande i Älmhults kommun.

I filmen berättar personerna om varför de valde att gå ledarprogrammet, vad de har uppskattat mest och vilken nytta de har haft av programmet i sitt uppdrag på hemmaplan. Intervjuerna är inspelade i Almedalen juli 2018.

Filmen är 5 minuter och 41 sekunder lång.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset