Publicerad 2 juni 2021

Politiskt ledarskap

SKR stärker utvecklingen av uppdraget som politiska ledare. Du som är kommunstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd och heltidsarvoderat råd får stöd i ditt uppdrag att styra och leda en kommun eller en region samt att stärka demokratin.

Uppdraget som politiska ledare i kommuner och regioner

SKR arbetar med att stärka utvecklingen av uppdraget som politiska ledare i att styra och leda en kommun eller region samt att utveckla demokratin. Inom dessa delar har SKR formulerat utmaningar i olika program och utvecklingsinsatser som erbjuds förtroendevalda. Det sker utifrån tre delar av uppdraget och dess utmaningar:

Ett ledarskap som stärker demokratin

Att skapa delaktighet och medskapande på ett tidigt stadium för att tillsammans bygga bra beslut.

Ett ledarskap som får genomslag och ger resultat

Att styra och leda en stor organisation och att leverera välfärdstjänster utifrån ekonomiska förutsättningar och behov.

Ett ledarskap som är hållbart

Att stärka och utveckla ledarskapet för att klara uppdraget som toppolitiker.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset