Publicerad 7 juli 2021

Webbinarium om utsatthet och skillnader mellan kvinnor och män

När förtroendevalda utsätts för hot och hat så visar resultaten att effekterna är större i redan underrepresenterade grupper. Studion gästas av Anna Gavell Frenzel, Brå, samt Jelena Drejanin – ledamot i Europarådets kongress och talesperson för jämställdhet.

Kort sammanfattning av sändningen

När förtroendevalda utsätts för hot och hat så visar resultaten att effekterna är större i redan underrepresenterade grupper. Till exempel mellan förtroendevalda kvinnor, yngre förtroendevalda och förtroendevalda med utländsk bakgrund. Även i utsatta positioner som till exempel ordförandeposten i styrelsen är det fler kvinnor som utsätts.

I detta webbinarium får du möta Anna Gavell Frenzel, Brottsförebyggande rådet (Brå), som berättar om de skillnader som Politikernas trygghetsundersökning (PTU) visar i utsatthet mellan förtroendevalda kvinnor och män.

Du får också möta Jelena Drejanin, styrelseledamot i SKR, ledamot i Europarådets kongress och talesperson för jämställdhet samt kommunalråd i Huddinge. Jelena berättar om en undersökning gjord inom ramen för Europarådet; Bekämpning av sexism mot kvinnor i politik på lokal och regional nivå. Sexistiskt våld mot förtroendevalda lyfts i en rapport:

Fighting sexist violence against women politics at local and regional level, engelska

Medverkande

  • Anna Gavell Frenzel – Brottsförebyggande rådet (Brå)
  • Jelena Drejanin – Styrelseledamot i SKR, ledamot i Europarådets kongress och talesperson för jämställdhet och kommunalråd i Huddinge.
  • Greta Berg och Anna-Lena Pogulis, SKR

Filmen är 1 timme, 2 minuter och 30 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset