Publicerad 14 april 2021

Webbinarium om utsatthet och skillander mellan kvinnor och män

När förtroendevalda utsätts för hot och hat så visar resultaten att effekterna är större i redan underrepresenterade grupper. Studion gästas av Anna Gavell Frenzel, Brå, samt Jelena Drejanin – ledamot i Europarådets kongress och talesperson för jämställdhet.

Kort sammanfattning av sändningen

När förtroendevalda utsätts för hot och hat så visar resultaten att effekterna är större i redan underrepresenterade grupper. Till exempel mellan förtroendevalda kvinnor, yngre förtroendevalda och förtroendevalda med utländsk bakgrund. Även i utsatta positioner som till exempel ordförandeposten i styrelsen är det fler kvinnor som utsätts.

I detta webbinarium får du möta Anna Gavell Frenzel, Brottsförebyggande rådet (Brå), som berättar om de skillnader som Politikernas trygghetsundersökning (PTU) visar i utsatthet mellan förtroendevalda kvinnor och män.

Du får också möta Jelena Drejanin, styrelseledamot i SKR, ledamot i Europarådets kongress och talesperson för jämställdhet samt kommunalråd i Huddinge. Jelena berättar om en undersökning gjord inom ramen för Europarådet; Bekämpning av sexism mot kvinnor i politik på lokal och regional nivå. Sexistiskt våld mot förtroendevalda lyfts i en rapport:

Fighting sexist violence against women politics at local and regional level, engelska

Medverkande

  • Anna Gavell Frenzel – Brottsförebyggande rådet (Brå)
  • Jelena Drejanin – Styrelseledamot i SKR, ledamot i Europarådets kongress och talesperson för jämställdhet och kommunalråd i Huddinge.
  • Greta Berg och Anna-Lena Pogulis, SKR

Filmen är 1 timme, 2 minuter och 30 sekunder lång.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset