Publicerad 6 september 2021

Webbinarium om Stereotypa attityder riktade mot politiker

SKR har i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, genomfört en studie kring hur allmänheten pratar om politiker i digitala miljöer. I webbinariet får du en redogörelse av innehållet i studien. Dessutom presenteras också en redogörelse av vad du kan utsättas för på sociala medier inom ramen för det demokratiska samtalet.

Medverkande

Filmen är en eftersändning från ett genomfört webbinarium den 2 juni 2021. Den är 59 minuter och 9 sekunder lång.

  • Lisa Kaati, forskningsledare från FOI
  • Lena Langlet, chef för demokratisektionen på SKR
  • Anna-Lena Pogulis och Greta Berg, SKR

Studier gjorda av FOI

Fördomar om politiker i sociala medier

FOI har på uppdrag åt SKR undersökt hur politiker omnämns i social medier i form av generaliseringar och negativa stereotyper. Skriften fördjupar kunskap om hur förtroendevalda utsätts och omtalas i sociala medier. 

Fördomar om politiker i sociala medier

Olika typer av trakasserier på nätet

Skriften har skrivits av FOI på uppdrag av SKR i syfte att försöka skapa ett gemensamt språk med en gemensam terminologi och samtidigt beskriva de vanligaste taktikerna för att trakassera någon på nätet.

Olika typer av trakasserier på nätet

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset