Publicerad 15 oktober 2021

Webbinarium - Det demokratiska samtalet

I webbsändningen om Det demokratiska samtalet får du ta del av ett samtal mellan Carl Heath, Annika Öster och Camilla Kullander som berättar hur de arbetar med att hantera den ökade polariseringen och det hårdare samtalsklimatet i samhället.

Kort sammanfattning av sändningen

Upplevelsen av en hårdare samtalston där vi allt oftare möter hat- och hotfulla uttryck i det demokratiska samtalet. Carl Heath och Camilla Kullander som berättar hur de arbetar bland annat med att utbilda medarbetare i att hantera den ökade polariseringen och hårdare samtalsklimatet i samhället.

Medverkande

  • Carl Heath ordförande i kommittén för medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet
  • Camilla Kullander, kommunikationsstrateg i Karlstads kommun
  • Annika Öster generaldirektör vid Brottsoffermyndigeheten
  • Anna-Lena Pogulis, SKR

Filmen är 58 minuter och 39 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset