Publicerad 15 oktober 2021

Webbinarium - Att trygga förtroendevalda

Ett webbinarium där ni bland annat får möta Halmstads kommun som berättar hur de arbetat för att skapa ett systematiskt förebyggande arbete mot hot, hat och våld. Tomas Åberg, näthatsgranskarna, gästar oss också studion.

Kort sammanfattning av sändningen den 2 februari 2021

Hot och hat mot förtroendevalda är i förlängningen ett hot mot vår demokrati och det är därför viktigt att systematiskt utveckla arbetet för att skapa organisation, styrande dokument och rutiner såväl i det förebyggande som i det omhändertagande arbetet.

I sändningen får du veta mer hur Halmstads kommun arbetat för att skapa systematik i sitt arbete. De berättar om metoder och lösningar som de har beslutat sig för men även om de utmaningar de ser framöver.

Du får även möta Tomas Åberg från näthatsgranskarna som berättar om sitt arbete och ger tips om vad som är viktigt att tänka på vid digitalt hat på nätet.

Medverkande

  • Andreas Bergman, KFO i Halmstads kommun
  • Ann-Mari Mäkikangas, administrativ direktör i Halmstads kommun
  • Thomas Åberg, projektledare näthatsgranskarna
  • Anna-Lena Pogulis och Greta Berg, SKR

Filmen är 1 timme och 16 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset