Publicerad 15 oktober 2021

Webbinarium - Anmäl alltid hot, hat och våld

I webbsändningen tar vi upp och diskuterar kring rättsfall där förtroendevalda har anmält händelser av hot, hat och våld och där rättsprocesserna har lett fram till att gärningspersonerna har dömts. Anmälan utgör alltid grunden för en fällande dom.

SKR har tillsammans med Polismyndigheten och Brottsoffermyndigheten tagit fram skriften Anmäl alltid hot, hat och våld – det handlar om demokratin. Skriften har uppdaterats 2020 enligt ny lagstiftning.

Skrift: Anmäl alltid hot, hat och våld (uppdaterad version)

Filmen är 60 minuter lång.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset