Publicerad 15 oktober 2021

Webbinarium om hot, hat och våld

SKR genomför en satsning inom hat, hot och våld mot förtroendevalda kvinnor och män. Under 60 minuter direktsänder SKR seminarier med olika teman inom ämnet. Sändningarna kan du också ta del av i efterhand här.

Kommande webbsändningar

Sändningarna sker klockan 10:00-11:00 varje gång.

Politikernas trygghetsundersökning, PTU: 10 november 2021

SKR bokat upp ytterligare ett datum den 8 december.Boka gärna upp i din i almanacka redan nu! Vi återkommer med tema och program under evenemang.

Sök i evenemang, kurser och konferenser

Genomförda webbinarium

Stereotypa attityder riktade mot politiker

SKR har i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, genomfört en studie kring hur allmänheten pratar om politiker i digitala miljöer. I webbinariet får du en redogörelse av innehållet i studien. Dessutom presenteras också en redogörelse av vad du kan utsättas för på sociala medier inom ramen för det demokratiska samtalet.

Webbinarium om Stereotypa attityder riktade mot politiker

Att trygga förtroendevalda

Ni bland annat får möta Halmstads kommun som berättar hur de arbetat för att skapa ett systematiskt förebyggande arbete mot hot, hat och våld. Tomas Åberg, näthatsgranskarna, gästar oss också studion.

Webbinarium - Att trygga förtroendevalda

Om ansvar, roller och trygghet

SKR arbetar för att ansvaret för de förtroendevaldas trygghet i uppdraget ska tydliggöras. Vi pratar om kommunernas ansvar och roll när det gäller tryggheten för de förtroendevalda i deras demokratiska uppdrag.

Webbinarium om ansvar och roller

Om avhopp från politiskt förtroendeuppdrag

Tillsammans samtalar vi om de berättelser som redovisas i SKR:s rapport om avhopp samt om vikten av att ansvaret för de förtroendevaldas trygghet tydliggörs. Anders Knape, SKR:s ordförande, och Daniel Lindvall, regeringskansliet, är gäster i studion.

Webbinarium om avhopp från politiskt uppdrag

Om utsatthet och skillnader mellan kvinnor och män

När förtroendevalda utsätts för hot och hat så visar resultaten att effekterna är större i redan underrepresenterade grupper. Studion gästas av Anna Gavell Frenzel, Brå, samt Jelena Drejanin – ledamot i Europarådets kongress och talesperson för jämställdhet.

Webbinarium - Om utsatthet och skillnader mellan kvinnor och män

Det Demokratiska samtalet

Här får du ta del av ett samtal mellan Carl Heath och Camilla Kullander som berättar hur de arbetar med att hantera den ökade polariseringen och det hårdare samtalsklimatet i samhället.

Webbinarium - Det demokratiska samtalet

Anmäl alltid hot, hat och våld - Det handlar om demokrati

I sändningen tar vi upp och diskuterar kring rättsfall där förtroendevalda har anmält händelser av hot, hat och våld och där rättsprocesserna har lett fram till att gärningspersonerna har dömts. Anmälan utgör alltid grunden för en fällande dom.

Webbinarium - Anmäl alltid hot, hat och våld

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset