Publicerad 23 mars 2021

Utbildare

Information om de personer som utbildar inom hat, hot och våld mot förtroendevalda inom SKR. Den kostnadsfria utbildningen riktar sig till fullmäktige och-/eller styrelse, samt tjänstepersoner som stödjer dem i kommuner och regioner.

Anna-Lena Pogulis

Handläggare och projektledare för SKR:s överenskommelse med regeringen inom hat, hot och våld mot förtroendevalda. Du kan kontakta Anna-Lena via SKR kontaktcenter i nedan formulär.

Kvalifikationer

Mångårig erfarenhet av att leda processer och utveckling på uppdrag av och i samverkan med förtroendevalda inom Piteå kommun både på förvaltning som på kommunledning.

Agneta Blom

Konsult vid SKL
Docent i statskunskap, universitetslektor vid Örebro universitet.

Kvalifikationer

Sekreterare i de statliga utredningarna Hot och våld mot förtroendevalda 2004-2006 och Förebyggande av våldsbejakande extremism 2012-2013. Agneta var med och skapade grunden för SKL:s utbildningsmaterial Samtalstonen i politiken. Hon har även arbetat med idrottsrelaterad brottslighet 2013-2015. Agneta är ledamot och ordförande i Fullmäktige i Örebro kommun sedan 2014.

Edward Andersson

Konsult vid SKR

Kvalifikationer

Edward har 15 års erfarenhet av att arbeta med kommuner kring medborgardialog och demokratifrågor. Han var med och startade tankesmedjan Involve i London 2004 och har stöttat och arbetat med kommuner kring inkludering, ledarskap och styrning i bland annat Sverige, England och Turkiet. Edward har arbetat med SKR sedan 2013.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset