Publicerad 21 maj 2021

Utbildare

Information om de personer som utbildar inom hat, hot och våld mot förtroendevalda inom SKR. Den kostnadsfria utbildningen riktar sig till fullmäktige och-/eller styrelse, samt tjänstepersoner som stödjer dem i kommuner och regioner.

Anna-Lena Pogulis

Handläggare och projektledare för SKR:s överenskommelse med regeringen inom hat, hot och våld mot förtroendevalda. Du kan kontakta Anna-Lena via SKR kontaktcenter i nedan formulär.

Kvalifikationer

Mångårig erfarenhet av att leda processer och utveckling på uppdrag av och i samverkan med förtroendevalda inom Piteå kommun både på förvaltning som på kommunledning.

Agneta Blom

Konsult vid SKL
Docent i statskunskap, universitetslektor vid Örebro universitet.

Kvalifikationer

Sekreterare i de statliga utredningarna Hot och våld mot förtroendevalda 2004-2006 och Förebyggande av våldsbejakande extremism 2012-2013. Agneta var med och skapade grunden för SKL:s utbildningsmaterial Samtalstonen i politiken. Hon har även arbetat med idrottsrelaterad brottslighet 2013-2015. Agneta var ledamot och ordförande i Fullmäktige i Örebro kommun 2014-2020.

Edward Andersson

Konsult vid SKR

Kvalifikationer

Edward har 15 års erfarenhet av att arbeta med kommuner kring medborgardialog och demokratifrågor. Han var med och startade tankesmedjan Involve i London 2004 och har stöttat och arbetat med kommuner kring inkludering, ledarskap och styrning i bland annat Sverige, England och Turkiet. Edward har arbetat med SKR sedan 2013.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset