Publicerad 23 mars 2021

Hot och hat i digitala miljöer

Förtroendevalda kommunpolitiker finns med i diskussioner och kommentarer i digitala miljöer. En studie, gjord av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av SKR, visar att det finns hatfulla kommentarer mot förtroendevalda i dessa miljöer.

Personangrepp och hat vanligast

FOI konstaterar i rapporten att 20 procent av alla kommentarer som handlar om en kommunstyrelseordförande innehöll någon form av hat, hot eller kränkningar under den innevarande mandatperioden.

Kommenterarna består av direkta personangrepp och handlar sällan om den politiska sakfrågan. Hat förekommer betydligt oftare än direkta hot.

Kvinnor är mer utsatta än män

De tre kvinnliga kommunpolitikerna i studien har utsätts för fler kränkande och mer elaka kommentarer än de tre manliga kommunpolitikerna. Det är dessutom enbart kvinnorna som har utsatts för kommentarer som anspelar på sexualitet.

Fler slutsatser i studien

  • I ett flertal digitala miljöer behövs bara att någon länkar till en artikel i en lokal tidning för att få igång en diskussion. Vilket kan leda till stora mängder av hatfulla kommentarer.
  • Kommenteringen pågår som mest i två dagar och mattas av dramatisk därefter. Redan efter två dagar har 94 procent av alla kommentarer skrivits.

Studie: Digitalt hat, webbutiken

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset