Publicerad 30 augusti 2022

Modell för att med systematik förebygga hot, hat och våld

SKR genomför ett utvecklingsarbete för hur kommuner och regioner kan arbeta systematiskt för att förebygga hot och hat mot förtroendevalda. Syftet är att skapa system och strukturer för att i ett tidigt skede verka förebyggande men också för att skapa lärande exempel.

Utveckling av SKR:s modell för förebyggande arbete i beslutsprocesser

SKR har tillsammans med två utvecklingsnätverk med kommuner och regioner utvecklat en modell för ett systematiskt förebyggande arbete i beslutsprocesser och ett digitalt verktyg.

Modellen kan beskrivas i tre faser

  1. Grundläggande förutsättningar med styrande dokument , värderingar, riktlinjer för samtalstonen.
  2. Att identifiera ärenden som kan utgöra en risk tidigt i beslutsprocessen.
  3. Att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Digitalt verktyg för risk och konfliktanalys

Utifrån modellen ovan har en analog prototyp utvecklats och testats. Nu pågår arbete med att omvandla prototypen till ett digitalt verktyg. Syftet är att i ett tidigt skede ge stöd i risk- och konfliktanalys. Kunskapen från analyserna kan exempelvis användas när utvecklings- och förändringsprocesser planeras, eller när beslutsprocesserna planeras.

Verktyget innehåller tre olika steg som genomförs utifrån behov. Den bedömda risken i stegen avgör om behov finns att genomföra nästa steg. De tre stegen är

  • Riskbedöma ärenden.
  • Konfliktanalys i ärende som bedömts ha hög risk.
  • Utifrån bedömd risk- och konfliktanalys vidta åtgärder för att förebygga och förhindra hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Exempel från tidigare nätverk - Emmaboda och Nacka kommun

Sten Olof Johansson, vice ordförande i kommunstyrelsen i Emmaboda kommun, och Gunilla Grudeval-Steen, kommunalråd och ordförande i Brottsförebyggande rådet i Nacka kommun, berättar om varför de valt att stärka de förebyggande arbetet i fullmäktige för att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. Filmen är 2 minuter och 41 sekunder lång.

Västra Götalandsregionen

Peter Toomar, regionutvecklare i Västra Götalandsregionen, berättar kort om tankarna bakom den checklista och den metod de har påbörjat tillsammans med Malmö stad och Göteborgs stad.

Filmen är 1 minut och 28 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR