Publicerad 23 mars 2021

Nätverk för att med systematik förebygga hot, hat och våld

SKR genomför ett utvecklingsarbete för hur kommuner och regioner kan arbeta systematiskt för att förebygga hot och hat mot förtroendevalda. Syftet är att skapa system och strukturer för att i ett tidigt skede verka förebyggande men också för att skapa lärande exempel.

Utveckling av SKR:s modell för förebyggande arbete i beslutsprocesser

Under 2019 startade ett nätverk där SKR tillsammans med Bodens kommun, Emmaboda kommun, Göteborgs stad, Malmö stad, Nacka kommun samt Västra Götalands regionen, prövade och utvecklade en modell för ett systematiskt förebyggande arbete. Modellen kan beskrivas i tre faser:

  1. Grundläggande förutsättningar med styrande dokument , värderingar, riktlinjer för samtalstonen.
  2. Att identifiera ärenden som kan utgöra en risk tidigt i beslutsprocessen.
  3. Att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Pågående utvecklingsarbete 2020-2021

SKR arbetar i ett nätverk för att fortsätta att utveckla SKR:s modell. SKR erbjuder kommuner och regioner att delta utvecklingsarbete. Det är Västra Götalands regionen, Ängelholms kommun och Nacka kommun som deltar i arbetet med att prova och utveckla det verktyg som nu finns som en prototyp.

Exempel från tidigare nätverk

Emmaboda och nacka kommun

Lyssna till två förtroendevalda som berättar om varför de valt att stärka de förebyggande arbetet i fullmäktige för att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. Syftet är att stärka de förtroendevaldas förutsättningar i deras demokratiska uppdrag.

Sten Olof Johansson, vice ordförande i kommunstyrelsen i Emmaboda kommun, och Gunilla Grudeval-Steen, kommunalråd och ordförande i Brottsförebyggande rådet i Nacka kommun berättar i filmen.

Filmen är 2 minuter och 41 sekunder lång.

Västra Götalandsregionen

Peter Toomar, regionutvecklare i Västra Götalandsregionen, berättar kort om tankarna bakom den checklista och den metod de har påbörjat tillsammans med Malmö stad och Göteborgs stad.

Filmen är 1 minut och 28 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset