Publicerad 22 mars 2021

Motverka fusk och oegentligheter

SKR fördjupar arbetet, i ett nätverk tillsammans med ett antal kommuner och regioner, för att förebygga och motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier inom välfärdssektorn. Arbetet syftar till att använda den kompetens som finns samt öka medvetenheten kring problematiken.

Med fusk, oegentligheter eller bedrägerier menar vi i detta sammanhang när en extern aktör – företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning.

Fusk och oegentligheter finns inom hela välfärdssystemet, och har särskilt uppmärksammats inom områden som hemtjänst- och assistans. Oegentligheter har även konstaterats inom flera kommunala områden som till exempel:

  • inom området för bidrag,
  • oriktiga fakturor från privata utförare,
  • bygg- och transport,
  • osant intygande om funktionstillstånd,
  • falska sjukintyg, falska identiteter, och andra intygsbrott,

Det kan låta enkelt att hitta fusket, men det är inte alltid så självklart att vi har utrymme och kunskap att förebygga, leta och agera – för detta krävs tid, engagemang, stöd och en struktur i organisationen.

Fusk och oegentligheter - exempel från verkligheten

SKR har tillsammans med medlemmar i ett nätverk tagit fram en animerad film som är tänkt att vara en så kallad ”ögonöppnare” kring fusk och oegentligheter. Vi vill också inspirera kommuner och regioner i deras fortsatta arbete med att Förebygga-Leta-Agera. Filmen kan också vara ett diskussionsunderlag i syfte att fortsätta det förebyggande arbetet med att begränsa fusk och oegentligheter.

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset