Publicerad 7 juli 2021

Stöd till fullmäktiges arbete

Fullmäktiges arbete behöver organiseras och ledas för att stärka och utveckla fullmäktige. SKR ger olika stöd i detta arbete.

Arbetsordning för fullmäktige

SKR har tagit fram ett förslag till arbetsordning för fullmäktige. Materialet bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Reglementet kommer successivt att revideras i takt med att ny lagstiftning tillkommer.

Förslag till arbetsordning för fullmäktige

Juridiskt ramverk för fullmäktiges arbete

SKR visar en presentation om ordförandes roll, kommunallagens innehåll och om fullmäktiges sammanträde.

Att leda fullmäktiges arbete (PDF) Pdf, 136 kB.

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset