Publicerad 24 januari 2023

Poddavsnitt om försöksverksamhet

Utredningen om försöksverksamhet i kommuner och regioner ska identifiera olika typer av försöksverksamheter. Vi ska följa dem, undanröja hinder och om det behövs arbeta med olika författningsändringar, berättar Anders Teljebäck, särskild utredare, i senaste poddavsnittet av Demokratiresan.

Ett försök som utredningen kommer att följa under 2023 handlar om samverkan kring god och nära vård i Ljungby kommun. Kommunen och Region Kronoberg ska utveckla en sömlös vård inom äldrevården genom utökad samverkan och genom digitala hjälpmedel.

Björn Kullander ger också exempel på förslag som SKR lyft fram, till exempel att klustra riktade statsbidrag för att ge kommuner möjlighet till en friare användning och för en förbättrad uppföljning av bidragen.

Avsnittet finns där poddar finns.

Avsnitt 94 Försöksverksamhet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.