Publicerad 10 januari 2023

Poddavsnitt – Företag som brottsverktyg

Sara Person, Ekobrottsmyndigheten, säger att trenden visar att den ekonomiska brottsligheten ökar och välfärdssystemen är attraktiva för ekonomisk brottslighet. Brotten blir också svårare att upptäcka och utreda på grund av internationella kopplingar.

För att begå brott mot kommuner och regioner används ofta företag, vilka behövs för att kunna ta emot pengar och göra affärer. Även föreningar används och där finns det särskilda utmaningar då dessa sällan är bokföringsskyldiga.

I avsnittet beskriver Sara Person hur välfärdsbrottslighet kan se ut i kommunal och regional verksamhet och ger tips på hur det går att förebygga men också upptäcka brott.

Kommuner och regioner kan genom att göra systematiska kontroller och uppföljningar samt vara tydliga med att man gör detta, uppnå en avskräckande effekt på många.

Avsnittet finns där poddar finns.

Podcast Demokratiresan avsnitt 93

Medverkande

  • Sara Persson, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten,
  • Christina Kiernan, samordnare, SKR

Samtalsledare är Anders Nordh, SKR

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.