Publicerad 30 augusti 2022

Poddavsnitt #76: Självstyre och styrning av skolan

Att alla elever ska få en likvärdig skola av hög kvalitet över hela landet är ett gemensamt ansvar mellan kommuner och staten. Staten lägger fast de grundläggande förutsättningarna och uppdragen, men det ska finnas ett handlingsutrymme för kommunerna så att man kan anpassa verksamheten efter lokala och regionala förutsättningar.

Enligt Statskontoret har den statliga styrningen under de senaste decennierna kommit att bli mer omfattande, komplex och detaljerad. Tyvärr innebär det att det kommunala handlingsutrymmet har blivit mindre vilket gör det svårare att förverkliga potentialen som självstyrelsen kan förverkliga framhåller Bo-Per Larsson.

Det är viktigt att vi har en gemensam bild av vad som är problem och vilka åtgärder som åtgärdar detta, annars riskerar en insats att skapa mer problem än den löser.

I det senaste avsnittet av podcasten Demokratiresan samtalar Nils med Bodil och BoPer om självstyret och styrning av skolan.

Podcast Demokratiresan finns där poddar finns.

Avsnitt 76

Medverkande

  • Bodil Båvner, handläggare, utbildningssektionen, SKR
  • BoPer Larsson, senior konsult och tidigare sektionschef på SKR

Programledare är Nils Munthe, SKR

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR