Publicerad 31 maj 2022

Poddavsnitt #72 Riskguide för att förebygga konflikt

I detta avsnitt av podcasten Demokratiresan möter du Anna-Lena som berättar om SKR:s nya digitala verktyg för risk- och konfliktanalys. Verktyget är ett systematiskt stöd för en risk- och konfliktbedömning som resulterar i förslag på möjliga vägval och åtgärder.

Jag hoppas att verktyget kan bidra till att stärka det förebyggande arbetet, och att kommuner och regioner så långt det är möjligt försöker undvika att hot och hat uppstår.

Så uttrycker Anna-Lena Pogulis, SKR, sina förhoppningar om det nya digitala verktyg SKR har utvecklat. Under 2022 kommer SKR att pröva verktyget tillsammans med kommuner och regioner.

– Vi vill utveckla verktyget och hoppas på att många delar med sig av sina synpunkter till oss när de prövat verktyget, säger Anna-Lena. 

Arbetet började 2021 i ett nätverk med kommuner och regioner som tillsammans utvecklade en modell för att på ett tidigt stadium identifiera frågor, ärenden eller förändringsprocesser, som riskerade att ge upphov till konflikt och spänning. Utifrån den modell som nätverket tog fram har SKR utvecklat ett digitalt verktyg ”Riskguide för att förebygga konflikt”.

Avsnittet finns där poddar finns.

#72 Riskguide för att förebygga konflikt, Libsyn

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR