Publicerad 15 mars 2022

Poddavsnitt #66 Självstyrelseindex och Europarådets granskning av kommunalt självstyre

I podcast Demokratiresan denna vecka ger Anders Lidström en förklaring till det index för lokalt självstyre som tagits fram av en forskargrupp på uppdrag av Europeiska kommissionen. Du får också höra om Europarådets granskning av det kommunala självstyret i Sverige.

Indexet utgår från den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse och gör att det nu finns ett mått som är jämförbart mellan olika länder och över tid. Vi får också höra om Europarådets granskning av det kommunala självstyret i Sverige som äger rum under våren 2022.

Podcast Demokratiresan avsnitt 66

Medverkande

  • Anders Lidström, professor emeritus i statsvetenskap, Umeå Universitet
  • Björn Kullander, SKR

Programledare är Anders Nordh, SKR

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR