Publicerad 1 mars 2022

Poddavsnitt #65 Välfärdsbrottslighet

Håkan Sandahl och Lisa Pedersen berättar om en intervjustudie från SKR. Den visar att det bland annat finns behov av ökad kunskap om vad välfärdsbrott och otillåten påverkan är, samt att det behövs verktyg för att hantera problematiken.

Podcast Demokratiresan avsnitt 65

Medverkande

  • Håkan Sandahl, avdelningschef, SKR,
  • Lisa Pedersen, planeringsledare på stadsledningskontoret, Göteborgs stad

Programledare är Anna-Lena Pogulis, SKR

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR