Publicerad 15 februari 2022

Poddavsnitt #64 Regionreformen i Finland

Siv Sandberg, förklarar den nya regionreformen som genomförs fullt ut från och med 1 januari 2023. I januari 2022 valdes de nya folkvalda som ska bygga upp de nya regionerna. Reformen omfattar hälsovård och sjukvård samt all socialtjänst, äldreomsorg och funktionshinderservice.

Podcast Demokratiresan avsnitt 64

Medverkande

  • Siv Sandberg, Universitetslärare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi
  • Björn Kullander, SKR

Programledare är Nils Munthe, SKR

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR