Publicerad 29 augusti 2023

Poddavsnitt #109 Styra med Agenda 2030

Anette Jansson, programansvarig för hållbarhetsprogram i Region Gotland säger att just nu håller vi på att tydligare integrera både den regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030 i koncernstyrningen. Viktiga komponenter i arbetet är nulägesanalys och kommunikation.

– Jag skulle säga att vi har prioriteringar och mål som fullmäktige snart ska anta. De har tydliga Agenda 2030 kopplingar men vi har inte synliggjort dem och behöver arbeta med att kommunicera det här språket. Det underlättar förståelsen, säger Anette Jansson.

Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande i Tierps kommun, framhåller att kommunen behöver vara möjliggöraren och ett paraply som är en del i arbetet. Det är en kombination av organisation, intern förankring och ett ansvarstagande i hela organisationen för agenda 2030, oavsett om verksamheten är direkt berörd eller ej.

Podcast Demokratiresan finns där poddar finns.

Avsnitt 109

Medverkande

  • Christine Feuk, utvecklingsledare, SKR
  • Frida Johansson, hållbarhetstrateg, Tierps kommun
  • Sara Sjödal, KSO, Tierps kommun
  • Anette Jansson, programansvarig hållbarhetsprogram, Region Gotland

Programledare är Anders Nordh, SKR

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.