Publicerad 27 juni 2023

Poddavsnitt #107 Motståndskraft för att möta förövarna digitalt

I dagens avsnitt pratar vi om hur utrymmet för att uttrycka hot och hat i digitala miljöer har förändrats och riskerar att skapa en normativ förskjutning av det demokratiska samtalet. Hur kan vi genom vårt eget beteende bidra till att skapa en god social norm på nätet som i det fysiska samtalet?

Idag ger internet och sociala medier stora möjligheter för medborgare att delta i debatter och dialoger om utveckling och förändring i vårt samhälle. Samtidigt upplever många ett allt hårdare samtalsklimatet. Ett samtalsklimat som lätt får spridning.

Vad kännetecknar de förövare som hotar och hatar? Kan vi lära oss att känna igen och motverka ett toxiskt språk genom teknisk utveckling?

– Med Toxiskt språk menar jag egentligen kommunikation som förgiftar samtalsklimatet som gör att man inte vill vara kvar i ett samtal, säger Lisa Kaati. Anledningen till att jag använder mig av begreppet toxiskt språk är att jag bredda det här från att bara vara den typen av språk som är olagligt, som innebär ett brott så toxiskt språk det innefattar allting som kan vara hets mot folkgrupp, förtal eller också lite mjukare saker som integritetskränkning eller bara väldigt kraftig respektlöshet.

Podcasten Demokratiresan finns där poddar finns.

#107 Motståndskraft för att möta förövarna digitalt

Medverkande

  • Lisa Kaati, filosofie doktor och universitetslektor vid Institutionen för data-och systemvetenskap, Stockholms universitet.
  • Nazar Akrami, professor i psykologi vid Uppsala universitet med inrikt¬ning på personlighets- och socialpsykologi.
  • Daniel Lindvall doktor i sociologi vid Uppsala universitet och tidigare huvudsekreterare för ett flertal statliga utredningar.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.