Publicerad 2 maj 2023

Poddavsnitt #103 Om otillåten påverkan

Göteborgs kommun beslutade 2019 ett politiskt uppdrag till stadsledningskontoret att stödja tjänstemannarollen mot organiserad brottslighet, något som nu också fått en inriktning mot otillåten påverkan. I avsnittet får du flera exempel på otillåten påverkan och hur kommuner och regioner kan arbeta med strategier och stöd för att hantera frågan. 

Otillåten påverkan kan handla om allt ifrån förolämpningar till reella hot som skapar sådan rädsla att medarbetaren inte vågar anmäla sin utsatthet i rollen som tjänsteperson.

– Det första steget i arbetet mot otillåten påverkan är att riskidentifiera, för att se vilken otillåten påverkan som förekommer i vilken verksamhet, vem som utsätts och vem som utsätter. Denna kunskap behövs för att kunna sätta in rätt åtgärder, säger Catharina Lindstedt.

Christina Kiernan tillägger att först måste man ju på något sätt inse att folk och företag luras - det är ett så stort problem att man inte vill se det.

Avnittet finns där poddar finns.

#103 Otillåten påverkan

Medverkande

  • Catharina Lindstedt, organisationsutvecklare mot otillåten påverkan i Göteborgs stad
  • Christina Kiernan, samordnare mot välfärdsbrott, SKR

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christina Kiernan
    Handläggare
  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.