Publicerad 18 april 2023

Poddavsnitt #100: Stärk fullmäktige

SKR erbjuder kommuner och regioner en grundutbildning för fullmäktigeförsamlingar efter valet 2022. I avsnittet berättar medarbetare från Demokratisektionen om uppdraget från SKR:s styrelse, upplägget samt om erfarenheterna.

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i kommuner och regioner. Fullmäktige utgörs av de direktvalda politikerna, de drygt 14 000 som är folkvalda. I detta avsnitt av Demokratiresan samtalar och reflekterar vi över den grundutbildning för fullmäktige som SKR tagit fram med inspiration från våra kollegor på kommunesektorens organisasjon (KS) i Norge.

Utbildningen är en processutbildning där SKR dels ger kunskap och medvetenhet om uppdraget, men som också ger fullmäktige som helhet och enskilda ledamöter ett tillfälle att reflektera över hur de vill verka och styra under kommande mandatperiod.

Som fullmäktigeledamot har du fått ett förtroendeuppdrag med nya förväntningar på dig att företräda, styra och prioritera. Med uppdraget följer också att du får makt och ansvar vilket ger förväntningar om en god etik. I samtal och övningar får deltagarna utrymme för frågor, diskussion och reflektion kring hur varje kommun och region kan utveckla sitt fullmäktige under den nya mandatperioden.

Avsnittet finns där poddar finns.

#100 Stärk fullmäktige

Medverkande

 • Marin Lidhamn, SKR
 • Christine Feuk, SKR
 • Anna-Lena Pogulis, SKR
 • Anders Nordh, SKR
 • Nils Munthe, samtalsledare, SKR

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Utvecklingsledare
 • Christine Feuk
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.