Publicerad 6 december 2022

Poddavsnitt om medborgardialog och demokratiutveckling i Danmark

Du får ta del av Anne Tortzens reflektioner kring utvecklingen av medborgardialog och utvecklingen av lokal demokrati i Danmark. Deras kommunreform genomfördes 2007 där 271 kommuner blev 98.

De flesta medborgare vill hellre vara det som forskarna kallar “vardagssmakare”, att de utövar inflytande mer “ad hoc”, mer sak orienterat och i mindre sammanhang som på förskolan eller i lokalområdet. Så det är helt enkelt svårare att rekrytera till de mer traditionella, representativa politiska arenorna, säger Anne Tortzen.

En av de senaste tendensen i de danska kommunerna är att man på olika områden försöker facilitera ett samarbete med medborgare och civilsamfund. De sista 10 åren har man försökt ändra rollerna mer djupgående. Det är så klart svårt, det är bara några områden det har lyckats fullt ut. Men man ser en tendens som är rätt tydlig i danska kommuner.

Hon framhåller också att om vi vill bli bättre på dialog så måste vi jobba inifrån organisationerna. Med kompetensutveckling, ledarutveckling, med styrningen och arbeta med att inspirera mellan sektorer i den offentliga sektorn. Det viktigaste är att institutionalisera de här nya demokratiska kanalerna. Det har skett på många ställen i Danmark, men naturligtvis är det fortfarande en press på de större kommunerna nu då de har fått fler uppgifter.

Avsnittet finns där poddar finns.

Podcast Demokratiresan avnsitt 91

Medverkande

  • Anne Tortzen, konsult, rådgivare och forskare, Center för Borgerdialog,
  • Nils Munthe, SKR

Samtalsledare är Anders Nordh, SKR.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.