Publicerad 10 maj 2022

Poddavsnitt #70 Vikten av att alla får komma till tals

Hur vill vi bo och leva tillsammans? I avsnittet diskuterar vi demokratins utmaningar och hur ett lokalt demokratiarbete gör det möjligt för fler att komma till tals genom medborgardialog. Dagens gäster är Elena Namli och Hans Abrahamsson.

Vi möts av allt fler rapporter om att demokratin hotas på olika sätt och vårt samhällskontrakt utmanas. Forskarna Elena Namli och Hans Abrahamsson lyfter framför allt vikten av att demokratin behöver vara inkluderande och ge utrymme för många röster i samtalet kring den grundläggande frågan ”Hur ska vi som bor på denna plats leva tillsammans” för att återskapa samhällskontraktet.

Podcast Demokratiresan finns där poddar finns.

Direktlänk #70 Om vikten av att alla får komma till tals, Libsyn

Medverkande

  • Elena Namli, professor i teologisk etik vid Uppsala Universitet
  • Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs Universitetet
  • Nils Munthe, SKR

Programledare är Anders Nordh, SKR

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR