Publicerad 17 november 2021

Göteborg Stad har fått en internationell utmärkelse för sitt arbete med Medborgarbudget

International organization of participatory democracy, IOPD, ordnar för 15:e gången en utmärkelse för framgångsrikt arbete med medborgardialog. Av de 51 finalisterna som utvärderats av experter från hela världen lyfter juryn fram Göteborg Stad som får ett hedersomnämnande. De uppmärksammas för sitt arbete med medborgarbudget "Din ide - medborgarbudget i samverkan".

Juryns motivering

Översatt från engelska:

Bidraget har på ett utmärkt sätt inkluderat flera aktörer som har en lokal förankring för att skapa legitimitet och lyckas med arbetet. De olika verktyg och metoder som använts för att göra arbetet tillgängligt, särskilt för de som traditionellt inte deltar, utmärker sig i jämförelse med andra. Dock, är summan att fördela per invånare låg.

Din Idé – Medborgarbudget i samverkan: Citizens' budget in collaboration (engelska), IOPD

I arbetet har Göteborg stad och fastighetsbolag samverkat i en medborgarbudget i området runt Bjurslättskolan. De har avsatt 150 000 kronor som går till aktiviteter som kan göras tillsammans i närområdet. Alla idéer är föreslagna och framröstade av medborgarna.

Din idé - Göteborg Stad

Om utmärkelsen, IOPD (engelska)

SKR:s arbete med medborgarbudget

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Sektionschef
  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR