Publicerad 22 maj 2024

Utveckla och systematisera medborgardialog och samverkan med civilsamhället, nätverk förtroendevalda

SKR bjuder in förtroendevalda, som är intresserade av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället, i kommuner och regioner att delta i nätverk under 2023 - 2026.

Anmälan till nätverket sker löpande. Välkommen.

Anmälan nätverk

Nätverket är ett kunskapsnätverk där du som förtroendevald får ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra.

Följande ingår i nätverket:

  • Två heldags nätverksmöten per år, varav ett digitalt och ett fysiskt.
  • Tre - fyra digitala webbsändningar på cika en timme under januari till juni respektive september till december.
  • Tillgång till ett digitalt samarbetsrum för nätverkets deltagare.

Kostnad

Årsavgiften för att delta i nätverket är 900 kronor per år och person. Observera att platsen kan överlåtas till annan person i samma organisation. En förfrågan om kommunen eller regionen vill fortsätta vara med skickas ut inför varje nytt år.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.