Publicerad 8 april 2022

Utveckla medborgardialog som en del i organisationens styrning, nätverk

SKR driver ett nätverk för kommuner och regioner som vill utveckla system som innebär att medborgardialogen blir en naturlig del i organisationens styr- och ledningssystem.

Utvecklingsnätverket riktar sig till kommuner och regioner som redan kommit en bit med sitt arbete kring medborgardialog som vill komma vidare med att utveckla ett system för sitt arbete.

Deltagande kommuner och regioner prövar att utveckla system där medborgardialog ingår i strukturen för styr- och ledningssystem.

Upplägget är ett så kallat utvecklande nätverk. Det innebär ett aktivt åtagande att delta i möten och att konkret arbeta på hemmaplan med hur dialogen organiseras och systematiseras.

Utvecklingsarbetet fokuserar på att varje kommun eller region utvecklar sitt system utifrån sina lokala förutsättningar.

Efter avslutat projekt kommer SKR tillsammans med projektet visa på lärande exempel hur medborgardialogen blir en del av styrningen. Projektet pågår under tiden september 2021 till och med januari 2023.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR