Publicerad 20 oktober 2021

Regionala konferenser

Under 2021 samlar SKR företrädare från kommuner och regioner samt aktörer inom civila samhället till konferenser runt om i landet för att diskutera hur vi tillsammans kan uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet.

Vid konferensen lyfts den senaste kunskapen från forskning och om strategier och metoder som kan användas för att utveckla och stärka demokratin lokalt och regionalt. Dialog förs sedan kring tankar, idéer och fortsatta insatser.

Med anledning av rådande pandemi kommer höstens konferenser att arrangeras digitalt. Följande datum är planerade under 2021:

  • Skåne län 27 oktober
  • Kronoberg och Blekinge 2 november
  • Jönköpings län 9 november
  • Kalmar län 17 november
  • Jämtlands län 24 november
  • Uppsala län 1 december
  • Stockholms län 7 december

Med reservation för ändringar.

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR