Publicerad 15 september 2021

Nätverk civisamhälle

Välkommen till ett professionsnätverk för tjänstepersoner som arbetar med att stärka och utveckla kommunens, eller regionens samverkan med civilsamhället.

Nätverket syftar till att utveckla modeller, strategier och system för samverkan med civilsamhället. Du är med och utforskar, utvecklar och testar nya lösningar tillsammans med andra deltagare.

SKR bidrar med kunskapsstöd, metod- och processtöd under nätverkets aktiviteter samt dokumentation.

Anmälan, kostnad

Anmälan är öppen under hela tidsperioden. Årsavgiften för deltagande i nätverket är 900 kronor exklusive moms per år och person. Observera att platsen kan överlåtas till annan person i samma organisation.

Anmälan till professionsnätverk för tjänstepersoner som samverkar med civilsamhället

Erbjudande för 2021

 • Två heldags nätverksmöte per år. Mötena sker digitalt till dess att förutsättningarna för
  fysiska möten ändras. Första nätverksträffen 2021 skedde i februari 2021.
 • Tillgång till ett digitalt samarbetsrum för nätverkets deltagare.
 • En digital webbsändning per månad under januari till juni respektive september till
  december, webbsändningarna är gemensam för de tre nätverken och är på cirka 1 timme.

Med anledning av den rådande situationen med Corona erbjuder vi digitala nätverksträffar och kompletterande webbsändningar under 2021 tills annat meddelas.

Informationsansvarig

 • Malin Svanberg
  Projektledare
 • Lena Langlet
  Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset