Publicerad 17 november 2021

Utveckla samverkan med civilsamhället, nätverk

Nätverk civilsamhälle är ett professionsnätverk för tjänstepersoner som arbetar med att stärka och utveckla kommunens, eller regionens samverkan med civilsamhället.

Intresseanmälan nätverk

Anmälan är öppen under hela tidsperioden. Årsavgiften för deltagande i nätverket är 900 kronor exklusive moms per år och person. Observera att platsen kan överlåtas till annan person i samma organisation.

Erbjudande för 2021

SKR bidrar med kunskapsstöd, metod- och processtöd under nätverkets aktiviteter samt dokumentation.

  • Två heldags nätverksmöte per år. Mötena sker digitalt till dess att förutsättningarna för fysiska möten ändras. Första nätverksträffen 2021 skedde i februari.
  • Tillgång till ett digitalt samarbetsrum för nätverkets deltagare.
  • En digital webbsändning per månad under januari till juni respektive september till december, webbsändningarna är gemensam för de tre nätverken och är på cirka 1 timme.

Syfte

Nätverket syftar till att utveckla modeller, strategier och system för samverkan med civilsamhället. Du är med och utforskar, utvecklar och testar nya lösningar tillsammans med andra deltagare.

Informationsansvarig

  • Malin Svanberg
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset