Publicerad 23 augusti 2021

Drop-in möte om utvecklingsnätverket "Medborgardialog i styrning"

SKR bjuder in dig till ett öppet drop-in möte inför starten av ett nytt utvecklingsnätverk ”Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt”. Du kan delta antingen på förmiddagen eller eftermiddagen den 31 augusti 2021.

Det öppna drop-in mötet är dels för de kommuner och regioner som funderar på att medverka i utvecklingsnätverket och vill veta mer, och dels för de som redan beslutat sig för att medverka i nätverket och vill förbereda sig.

För att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen arrangerar SKR två identiska pass den 31 augusti. Du är välkommen och använder nedan länk för att delta.

Du kan välja mellan att delta på:

 • förmiddagen klockan 09:00 - 11:00 eller
 • eftermiddagen klockan 13:00 - 15:00.

Delta i ZOOM-mötet den 31 augusti

Medborgardialog i styrning

Flera kommuner och regioner har redan visat intresse för att delta i utvecklingsnätverket och SKR vill att alla som ska delta blir förberedda. Det är organisationen som helhet som deltar i nätverkets arbete och det krävs ett aktivt deltagande i de planerade nätverksträffarna och arbete på hemmaplan mellan träffarna.

Information och anmälan utvecklingsnätverket "Medborgardialog i styrning"

Innehåll för drop-in mötet

 • Välkommen till drop-in möte - SKR ger en introduktion till utvecklingsnätverket och dess format och upplägg.
 • Frågor och diskussion
 • Genomgång av de olika planerade aktiviteterna och förväntningarna inför
  nätverkets start den 29 september
 • Kort paus
 • Information om digitala lösningar (inklusive diskussion) som vi planerar att använda i nätverket och det stöd deltagande organisationer behöver
 • Vi gör en genomgång av några av de verktyg som SKR kommer att använda i arbetet

Vi avslutar med en frågestund där du kan ställa de frågor du inte fått svar på.

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset