Publicerad 18 juni 2021

Utveckla system för medborgardialog

SKR driver ett nätverk för tjänstepersoner i kommuner och regioner som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för medborgardialog. Anmälan är öppen under hela tidsperioden.

Anmälan till nätverket

Målgrupp

Nätverket är ett professionsnätverk där du som tjänsteperson får ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel, får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra samt stöd i det lokal utvecklingsarbetet genom expert- och kollegiestöd.

Erbjudande för 2021

  • Två heldags nätverksmöte per år. Mötena genomförs digitalt till dess att förutsättningarna för fysiska möten ändras. Första nätverksträffen skedde februari 2021.
  • Tillgång till ett digitalt samarbetsrum för nätverkets deltagare.
  • En digital webbsändning per månad under januari till juni respektive september till
    december, webbsändningarna är gemensam för de tre nätverken och är på cirka 1 timme.
  • Observera att platsen kan överlåtas till annan person i samma organisation.

Kostnad

Årsavgiften för att delta i nätverket är 900 kronor exklusive moms per år och person.

Med anledning av den rådande situationen med Corona erbjuder vi digitala nätverksträffar och kompletterande webbsändningar under 2021 tills annat meddelas.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset