Publicerad 15 oktober 2021

Utveckla samhällskontrakt och lokala överenskommelser

SKR driver ett utvecklingsprojekt med utgångspunkt i Agenda 2030 och mänskliga rättigheter. Medverkande kommuner prövar att utveckla lokala överenskommelser utifrån rättigheter, skyldigheter och delaktighet för en hållbar utveckling tillsammans med aktörer i lokalsamhället.

SKR ger stöd i utvecklingsarbetet

SKR erbjuder projektet stöd i arbetet som innefattar utbildning och kunskapsuppbyggnad, processtöd och bollplank. Deltagande kommuner åtar sig att genomföra dialoger med berörda samhällsaktörer och utveckla samhällskontrakt med fokus på Agenda 2030 och mänskliga rättigheter.

Projekt 2020-2021

Runt om i världen ser vi en utveckling där medborgardialoger används för att utveckla lokala samhällskontrakt (så kallade charters). Berörda samhällsaktörer involveras i dialoger för att genom samarbete och partnerskap utveckla ett gott samhälle att leva och bo i. Aktörer som deltar kan vara medborgare, civilsamhälle, universitet, näringsliv och andra myndigheter. Dessa lokala överenskommelser har till syfte att motverka konflikter och segregation och förbättra förutsättningarna för samexistens genom ett starkt lokalsamhälle.

Upplägg, tidplan och deltagande kommuner

  • Projektet pågår från september 2020 till december 2021.
  • Uppstartsträffen skedde digitalt i september 2020.
  • Deltagande kommuner har ett politiskt beslut om deltagande, en processledare och en styrgrupp som består av ledande tjänstepersoner och förtroendevalda.

De tre kommuner som deltar i nätverket är Piteå, Uppsala och Örnsköldsvik. Målet är att kommunerna genom ett rättighetsbaserat arbetssätt via medborgardialog prövar och utvecklar modeller för framtagandet av ”samhällskontrakt” som strävar efter att nå mål i Agenda 2030. Målet är också att tillsammans med olika samhällsaktörer skapa ett mer hållbart samhälle.

Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
    Handläggare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset