Publicerad 13 oktober 2021

Utveckla användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället

SKR driver ett kunskapsnätverk för förtroendevalda i kommuner och regioner som är intresserade av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället. Anmälan är öppen och vi välkomnar nya deltagare under hela tidsperioden.

Anmälan till nätverket

Målgrupp

Du som förtroendevald får ta del av forskningen inom området, internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra.

Erbjudande för 2021

 • Två heldags nätverksmöte per år, sker i digitalform till dess förutsättningarna för
  fysiska möten ändras. Första nätverksträffen skedde i februari 2021.
 • Tillgång till ett digitalt samarbetsrum för nätverkets deltagare.
 • En digital webbsändning per månad under januari till juni respektive september till
  december, webbsändningarna är gemensam för de tre nätverken och är på cirka 1 timme.

Kostnad

Årsavgiften för att delta i nätverket är 900 kronor exklusive moms per år och person.

Med anledning av den rådande situationen med Corona så erbjuder vi digitala nätverksträffar
och kompletterande webbsändningar under 2021 tills annat meddelas.

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Utvecklingsledare
 • Nils Munthe
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset