Publicerad 13 oktober 2021

Utveckla system för medborgardialog, nätverk för tjänstepersoner

SKR driver ett professionsnätverk för tjänstepersoner i kommuner och regioner som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för medborgardialog. Anmälan är öppen och vi välkomnar nya deltagare under hela tidsperioden.

Anmälan till nätverket

Nätverket är ett professionsnätverk där du som tjänsteperson får ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel, får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra samt stöd i det lokal utvecklingsarbetet genom expert- och kollegiestöd.

Erbjudande för 2021

Vi erbjuder digitala nätverksträffar och kompletterande webbsändningar under 2021 tills annat meddelas.

  • Två heldags nätverksmöte per år.
  • En digital webbsändning per månad under januari till juni respektive september till december, webbsändningarna är gemensam för de tre nätverken och är på cirka 1 timme.
  • Tillgång till ett digitalt samarbetsrum för nätverkets deltagare.

Kostnad

Årsavgiften för att delta i nätverket är 900 kronor exklusive moms per år och person. Observera att platsen kan överlåtas till annan person i samma organisation.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset