Publicerad 13 oktober 2021

Medborgardialog som en del i organisationens styrning

För att stödja kommuner och regioner i deras fortsatta utveckling av medborgardialog driver SKR ett utvecklingsnätverk för kommuner och regioner som vill utveckla system som innebär att medborgardialogen blir en naturlig del i organisationens styr- och ledningssystem.

Utvecklingsnätverket riktar sig till kommuner och regioner som redan kommit en bit med sitt arbete kring medborgardialog som vill komma vidare med att utveckla ett system för sitt arbete. Deltagande kommuner och regioner prövar att utveckla system där medborgardialog ingår i strukturen för styr- och ledningssystem. Efter avslutat projekt kommer SKR tillsammans med projektet visa på lärande exempel hur medborgardialogen blir en del av styrningen. Projektet pågår under tiden september 2021 till och med januari 2023.

Upplägget är ett så kallat utvecklande nätverk, vilket innebär ett aktivt åtagande att delta i möten och att konkret arbeta på hemmaplan med hur dialogen organiseras och systematiseras.

Utvecklingsarbetet fokuserar på att varje kommun eller region utvecklar sitt system utifrån sina lokala förutsättningar.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset