Publicerad 17 mars 2021

Kontaktuppgifter, projekt medborgardialog

Uppgifter om oss som jobbar med medborgardialog.

För kontakt med respektive person, använd kontaktformuläret längst ned på sidan.

Lena Langlet, projektledare

Lena Langlet
Projektledare
Ansvar: Övergripande frågor om medborgardialog och projektet, kontaktperson för pressfrågor, medborgarbudget, dialog i komplexa frågor

Anders Nordh, handläggare

Anders Nordh
Handläggare
Ansvar: Medborgardialog, IT-stöd och e-dialog, medborgarbudget

Nils Munthe, handläggare

Nils Munthe
Handläggare
Ansvar: Medborgardialog, inflytande, medskapande, dialog i komplexa frågor, medborgarförslag

Malin Svanberg, handläggare

Malin Svanberg
Handläggare
Ansvar: Medborgardialog, medborgarförslag, medborgarbudget

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset