Publicerad 11 mars 2021

Dialogguiden

SKR har utvecklat en webbplats som ger dig stöd i din planering av medborgardialoger. Du får hjälp att välja rätt metod för dialog. Den innehåller också exempel på genomförda dialoger och kunskapsmaterial.

SKR kompletterar Dialogguiden med metoder och exempel

Under 2021 uppdaterar vi Dialogguiden med fler metoder och exempel för dialog. Du kan ta del av de senaste publicerade artiklarna:

Barnkartan – Barnens egna tips på platser för lek och utomhusaktiviteter

Strängnäs kommuns Barnkarta är en digital tjänst och ett verktyg som visar platser för lek och utomhusaktiviteter som barn själva har pekat ut och tipsat om. I framtagandet av Barnkartan har barnens perspektiv varit grundläggande och dialogen med barn varit genomgående. Kartan har tagits fram på initiativ av barn, tillsammans med barn och för barn!

Exempel: Barnkartan, Dialogguiden

Medborgardialog om ny översiktsplan i Tierp

Tierps kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. En stor och viktig del i arbetet är medborgardialog, delaktighet och insyn. Medborgarna har genom olika metoder för dialog lämnat sina synpunkter kring hur kommunen och dess områden ska utvecklas och bevaras.

Exempel: Översiktsplan i Tierp, Dialoguiden

Exempel på medborgardialoger

Allt material som är publicerat i Dialogguiden är erfarenheter från medborgardialoger som kommuner och regioner i Sverige har genomfört.

Exempel i Dialogguiden

Hjälp oss att göra Dialogguiden levande

För att göra dialogguiden till en levande webbplats, där SKR:s medlemmar kan dela kunskap och erfarenheter, uppmuntrar vi alla att lämna sitt bidrag med exempel på genomförda dialoger.

Så här kan du kan dela din kommun eller regions exempel

Så här utvecklade SKR webbplatsen

Dialogguiden har kommit till tack vare ett erbjudande från Bertelsmann Stiftelsen i Tyskland. Bertelsmann Stiftelsen startade med den tyska Beteiligungskompass. Därefter har England utvecklat Participation Compass

Om webbplatsen Dialogguiden

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset