Publicerad 15 september 2021

Dialogguiden

SKR har utvecklat en webbplats som ger dig stöd i din planering av medborgardialoger. Du får hjälp att välja rätt metod för dialog. Den innehåller också exempel på genomförda dialoger och kunskapsmaterial.

SKR kompletterar Dialogguiden med metoder och exempel

Under 2021 uppdaterar vi Dialogguiden med fler metoder och exempel för dialog. Du kan ta del av de senaste publicerade artiklarna:

Medborgarförsamling

En Medborgarförsamling (‘Citizens’ Assembly’ på engelska) är en grupp slumpmässigt utvalda medborgare som sammanförs för att diskutera en fråga på djupet och komma fram till rekommendationer på vad de tycker ska göras. Det är en form av så kallade ’deliberativa’ metoder – där fokus ligger på det djupa, reflekterande samtalet.

Metod: Medborgarförsamling

Hackathon

Hackathon är möten där människor kommer samman och använder teknik för att förbättra eller skapa ny programvara. Hackathons kan vara fokuserade på att uppnå ett visst mål eller mer generella i sitt fokus. De skapar möjlighet för organisationer att utforska innovativa idéer.

Metod: Hackathon

Exempel på medborgardialoger

Allt material som är publicerat i Dialogguiden är erfarenheter från medborgardialoger som kommuner och regioner i Sverige har genomfört.

Exempel i Dialogguiden

Hjälp oss att göra Dialogguiden levande

För att göra dialogguiden till en levande webbplats, där SKR:s medlemmar kan dela kunskap och erfarenheter, uppmuntrar vi alla att lämna sitt bidrag med exempel på genomförda dialoger.

Så här kan du kan dela din kommun eller regions exempel

Så här utvecklade SKR webbplatsen

Dialogguiden har kommit till tack vare ett erbjudande från Bertelsmann Stiftelsen i Tyskland. Bertelsmann Stiftelsen startade med den tyska Beteiligungskompass. Därefter har England utvecklat Participation Compass

Om webbplatsen Dialogguiden

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset