Publicerad 6 december 2021

Dialogguiden

SKR har utvecklat en webbplats som ger dig stöd i din planering av medborgardialoger. Du får hjälp att välja rätt metod för dialog. Den innehåller också exempel på genomförda dialoger och kunskapsmaterial.

SKR kompletterar Dialogguiden med metoder och exempel

Under 2021 uppdaterar vi Dialogguiden med fler metoder och exempel för dialog. Du kan ta del av den senaste publicerade artikeln:

Medborgarbudget och dialog skapade lokal mötesplats i Ullånger

Kramfors kommun har tillsammans med invånarna i Ullånger arbetat med ortens attraktivitet och själ. Där idéer har blivit verklighet.

Exempel på lokal mötesplats

Barn + brädspel = Framtidens Lidköping

I samband med arbetet gällande Lidköpings nya stadsutvecklingsplan har ett samarbetsprojekt med Högskolan i Skövde genomförts.

Inom ramen för utbildning inom spelutveckling och kursen serious games - vilket betyder spel i nyttosyfte - har en grupp studenter utvecklat brädspelet Stadbyggarna, i syfte att locka en yngre publik att börja prata stadsplanering.

Exempel: Barn + brädspel = Framtidens Lidköping

Exempel på medborgardialoger

Allt material som är publicerat i Dialogguiden är erfarenheter från medborgardialoger som kommuner och regioner i Sverige har genomfört.

Exempel i Dialogguiden

Hjälp oss att göra Dialogguiden levande

För att göra dialogguiden till en levande webbplats, där SKR:s medlemmar kan dela kunskap och erfarenheter, uppmuntrar vi alla att lämna sitt bidrag med exempel på genomförda dialoger.

Så här kan du kan dela din kommun eller regions exempel

Så här utvecklade SKR webbplatsen

Dialogguiden har kommit till tack vare ett erbjudande från Bertelsmann Stiftelsen i Tyskland. Bertelsmann Stiftelsen startade med den tyska Beteiligungskompass. Därefter har England utvecklat Participation Compass

Om webbplatsen Dialogguiden

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR