Publicerad 22 oktober 2021

Podcasten Demokratiresan, samtliga avsnitt

 • #51 Migrantens röst


  I detta avsnitt samtalar vi med Bi Puranen som leder den svenska forskningen för World Values Survey där man också gör särskilda studier kring migranter, en grupp som sällan kommer med i forskningsstudier, deras röst hörs inte. Här berättar Bi om vad som framkommit i de studier som hittills gjorts i Sverige. Medverkande: Bi Puranen, forskare och  Generalsekreterare vid World Values Survey Programledare: Anders Nordh, SKR Tid: 34:18
 • #50 Jubileumsavsnitt Demokratiresan


  I 50 avsnitt har det pratats om demokrati så nu gör vi ett par tillbakablickar till avsnitt och händelser vi minns lite extra. Hur gick det med ungas delaktighet och vad var det nya samhällskontraktet egentligen? Medverkande: Malin Svanberg, Lena Langlet, Anders Nordh, Nils Munthe, SKR Programledare: Kjell Eriksson, produktionsbolag Kjelleman Tid: 36:56
 • #49 Öka kunskapen om, och engagemanget för EU


  Vår kunskap om och vårt engagemang i frågor på EU nivå kan utvecklas. Här samtalar vi kring hur delaktigheten kan ökas till exempel genom handslag på lokal och regional nivå. Vi får också konkreta tips på frågor som kan vara värda att lyfta för att öka engagemanget. Medverkande: Karin Flordal, SKR, Sofia Prans, Region Östergötland Programledare: Anders Nordh, SKR Tid: 29:22
 • #48 Kultur- och fritid under pandemin


  Pandemins konsekvenser har varit särskilt hårda för idrotts-, kultur- och fritidsverksamheterna. Förutom att kommuner och regioner har påverkats så har även civilsamhället drabbats när många verksamheter har stängts ned. I detta avsnitt samtalar vi med Nils-Olof Zethrin från SKR som är expert inom dessa områden. Medverkande: Nils-Olof Zethrin, SKR Programledare: Anders Nordh, SKR Tid: 18:48
 • #47 Näthat mot förtroendevalda


  Idag samtalar vi utifrån två studier som FOI genomfört på uppdrag av SKR. De handlar om hur förtroendevalda omtalas på nätet samt vilka strategier som vi alla kan utsättas för i digitala miljöer. Det finns behov av att ta till sig information och kunskap och omsätta den i sitt eget handlande. En grund för de viktiga samtal som vi gemensamt behöver föra för att sprida kunskap, öka medvetenhet och därmed möjliggöra en respektfull dialog i det demokratiska samtalet. Medverkande: Lisa Kaati, Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI Programledare: Anna Lena Pogulis, SKR Tid: 24:36
 • #46 Kommuners politiska organisation


  SKR har i en kartläggning undersökt vilka olika typer av politisk organisation som förekommer bland landets kommuner och regioner. I detta avsnitt deltar Bo-Per Larsson, författare till rapporten, och Martin Lidhamn från SKR. De berättar om resultatet samt de dilemman som en organisation ställs inför vid val av politisk organisering. Medverkande: Bo- Per Larsson, senior konsult, och Martin Lidhamn, SKR Programledare: Nils Munthe, SKR Tid: 32:47
 • #45 Samverkan med Trossamfund


  I podcasten Demokratiresan fokuserar vi denna gång på kommuner och regioners samverkan med trossamfund. Vi kommer samtala om vad som skiljer trossamfund från andra civilsamhällesorganisationer, hur kan man få till ett hållbart samarbete på lokal nivå och så kommer Malmö stad berätta om den resa de gjort i sin samverkan med trossamfunden. Medverkande: Örjan Wallin,  Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Malin Martelius, Malmö Stad Programledare: Malin Svanberg, SKR Tid: 26:26
 • # 44 Våga testa nytt för en långsiktig hållbarhet - Agenda 2030


  Veckans avsnitt handlar om hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som visar riktningen mot en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle. En omställning som innebär förändringar mot hur vi arbetar och lever idag, då krävs ett ambitiöst arbete i samverkan med andra. Dessutom krävs mod att prova nya arbetssätt och våga testa nytt för att arbetet ska bli konkret, säger Sara och Emma i vårens sista poddavsnitt i podcasten Demokratiresan. Medverkande: Sara Gustafsson, Linköpings Universitet och Emma Sterky, Nationella Samordnaren för Agenda 2030 Programledare: Nils Munthe, SKR Tid: 29:53
 • # 43 Kommunkompassen


  I veckans avsnitt får vi veta mer om utvärderingsverktyget Kommunkompassen. I samtalet beskriver vi hur kommunkompassen är upplagd och fungerar. Ni får också lyssna till Kumla kommuns erfarenheter som har genomfört en utvärdering med kommunkompassen två gånger. Medverkande: Katarina Hansson, Kumla kommun och Linda Norberg och Gunnar Gidenstam, SKR Programledare: Anders Nordh, SKR Tid: 30:54
 • #42 Ungdomspolitik


  I veckans avsnitt pratar vi om ungas inflytande över politik, sin vardag och kommuner och regioners verksamhet. Vad är det som krävs för att unga ska kännas reellt inflytande där de verkar och bor och vilka värderingar ger unga uttryck för när de får beskriva sin samtid och synen på framtiden? Detta och mycket mer kommer du att få höra mer om när vi pratar med Christine Feuk från SKR samt Christina Nordmark från Region Dalarna. Christina har länge jobbat med styrnings- och ledningsfrågor vad det gäller systematiskt ungdomsinflytande. Medverkande: Christina Nordmark, ungdomsstrateg i Orsa kommun och Region Dalarna, Christine Feuk, handläggare vid Sveriges Kommuner och Regioner. Programledare: Malin Svanberg, SKR Tid: 29:31
 • #41 Demokratin 100 år


  Demokratins genombrott firar 100 år utifrån att besluts togs i riksdagen den 17 december 1918 om allmän rösträtt vilket uppmärksammas i hela landet. SKR och regeringen har en överenskommelse med målsättningen är att verka för en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet. Medverkande:  Anders Knape ordförande SKR, Christina Lidström, kommunstyrelsens ordförande i Bjurholm, Emma Frans från Kommittén Demokratin 100 år samt Eivy Blomdahl fullmäktiges ordförande i Boden. Programledare: Anna-Lena Pogulis, SKR Tid: 31.57
 • #40 Att kommunicera medborgardialog


  Trygghet har varit en väldigt prioriterad fråga hos oss i många år, säger Isabel Jansson, kommunikationsstrateg i Eskilstuna kommun. I veckans avsnitt tar vi upp vikten av ett strategiskt kommunikationsstöd vid medborgardialog i komplexa frågor. Eskilstuna deltar i SKR:s nätverk för medborgardialog med fokus på trygghet. Medverkande: Rina Oord-Lundh och Isabel Jansson Programledare: Anders Nordh, SKR  Tid: 35:10
 • #39 Arbetet mot hot och hat


  I veckans avsnitt pratar vi om fem år av utbildning angående hot och hat mot förtroendevalda. SKR har utbildat fullmäktige i drygt 220 av Sveriges 310 kommuner och regioner från 2016-2020, och arbetet fortsätter även under 2021. Ett projekt som genomförs av SKR med stöd av regeringen. Tre utbildare reflekterar över hur kontexten i samhället förändrats under dessa fem år, och hur det påverkat vilka frågor som har varit i fokus och hur har det förändrats under dessa fem år. Medverkande: Edward Andersson och Agneta Blom Programledare: Anna-Lena Pogulis Tid: 33:57
 • #38 Internationella exempel på medborgardialog och medborgarbudget


  I veckans avsnitt av Demokratiresan gör vi en internationell utblick. Ni får höra vad som händer inom medborgardialog och medborgarbudget i Portugal och Skottland. Hur har de processerna påverkats av det pandemi-år som varit? Medverkande: Jez Hall, Manchester i Storbritannien, medborgarbudget och andra demokratiska innovationer, och Nelson Diaz, Portugal, internationell konsult och forskare inom medborgarbudget. Programledare är Anders Nordh, SKR och Edward Andersson, konsult vid SKR Tid: 30:46 engelska
 • #37 MR-kommun


  ”Piteå ska vara en kommun med samhällsgemskap med mångfald som grund.” så inleds veckans poddavsnitt som handlar om Piteå Kommun som blivit en MR-kommun. Vi samtalar med Helena Stenberg och Vera Renberg, Piteå kommun, om den resa kommunen gjort för att komma dit. Medverkande: Helena Stenberg, kommunalråd och Vera Renberg, tjänsteperson i Piteå kommun Programledare: Nils Munthe Tid: 33:50
 • #36 Revision i kristider


  Välkomna till ett samtal om hur det har varit att bedriva revision under Coronakrisen. Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. I kristider är revisionen en funktion som kan vara med och bidra till lärande och förståelse för komplexa skeenden. I veckans avsnitt kommer vi att samtala om det tillsammans med Nenus Jidah som är revisionschef i Region Jönköpings län samt Anna Eklöf som är handläggare på SKR. Medverkande: Nenus Jidah, Revisionschef Region Jönköping län, Anna Eklöf Handläggare SKR. Programledare: Malin Svanberg Tid: 26:04
 • #35 Politiska mötesformer


  I veckans avsnitt pratar vi med Helan Linde, förbundsjurist SKR, och Martin Lidhamn, handläggare SKR, om vad som krävs för att man ska kunna delta på distans i ett region- eller kommunfullmäktige. Vilka möjligheter och utmaningar finns men den nuvarande lagstiftningen på området? Vi får också höra preliminära resultat från den enkät som kommunerna och regionerna svarat på, om hur det har funkat under det senaste året med att hålla möten på distans för de förtroendevalda. Medverkande: Helena Lind, jurist SKR, och Martin Lidhamn, handläggare SKR Programledare: Anders Nordh, SKR Tid: 27:25
 • #34 Att leda under en pandemi


  I detta avsnitt samtalar vi med två ledande förtroendevalda, Emilie Orring RSO i Uppsala och Peter Schilling KSO i Sundbyberg om hur det är att leda i en pandemi. Hur påverkas de politiska församlingarna av de restriktioner som finns, så väl praktiskt som innehållsmässigt? Vi pratar också om vad som krävs för att hålla dialogen med medborgarna levande och vad man längtar efter att åter kunna göra. Medverkande: Emilie Orring, RSO i Uppsala och Peter Schilling, KSO i Sundbyberg. Programledare: Nils Munthe Tid: 33:50
 • #33 Lokalt självstyre


  I veckans avsnitt pratar vi om självstyret med Anders Knape, ordförande SKR och Bo-Per Larsson senior rådgivare åt SKR. Frågor som tas upp i avsnittet är varför självstyret är så viktigt för den svenska demokratiska modellen, och hur samspelet mellan stat, kommuner och regioner kan utvecklas för att skapa en likvärdig välfärd av hög kvalitet. Anders och Bo-per pratar också om vika utmaningar självstyret står inför under en pandemi, vilka vill utmana det och vad skulle det kunna få för konsekvenser. Medverkande: Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner,och Bo-Per Larsson Senior rådgivare SKR Programledare: Anders Nordh Tid: 28:52
 • #32 Medborgarbudget för Landsbygden


  Uppsala är inte bara Sveriges fjärde största stad utan också en stor landsbygdskommun. De har valt att under fem år satsa på medborgarbudget som en del av sitt landsbygdsarbete. Vi kommer få höra mer om hur medborgarbudget skulle kunna vara ett sätt att förhindra stad och land att glider isär och hur man på så vis kan hålla det demokratiska samtalet levande inom en kommun oavsett var man bor. Medverkande: Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun Samtalet leds av: Malin Svanberg, SKR Tid: 16:19
 • #31 De förtroendevalda i kommuner och regioner


  Vilka är de förtroendevalda? SCB har nyligen gett ut ny statistik som rör våra förtroendevalda. I veckans avsnitt får vi veta vilka är de drygt 40 000 förtroendevalda i våra kommuner och regioner. I avsnittet medverkar Christina Mattisson Regionråd i Region Blekinge, Parisa Liljestrand KSO i Vallentuna och Jonas Olofsson som är utredare på SCB. Programledare är Björn Kullander, SKR Tid: 33:26
 • #30 Ale 360 grader


  I veckan avsnitt pratar vi med Ale kommun som berättar om sitt arbete med Ale 360, en modell för att arbeta med komplexa frågor. Vad gör man som kommun när man till exempel upptäcker att sociala förutsättningar på verkar livslängden, och hur kommer det sig att förutsättningarna är så ojämlika? Vi får också veta vad namnet ALE 360 står för och hur de använder sig av det konkret för att stärka demokratin och politiken. Medverkande: Mikael Berglund, KSO Ale kommun, Monica Berglund, vice KSO Ale Kommun och Lena Langlet, SKR Samtalet leds av: Lena Langlet Tid: 26.58
 • #29 Det demokratiska samtalet


  I veckans avsnitt pratar vi om de utmaningar som finns för att upprätthålla ett öppet och transparant demokratiskt samtal där alla kan delta. Hur kan vi tillsammans agera som motkraft så att ingen tystnar? Vi pratar med Carl Heat som varit ordförande den nationella kommittén om medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet. Samtalet leds av Anna-Lena Pogulis, SKR Tid: 29:15
 • #28 Minoritetsfrågor


  I Sverige finns det fem nationella minoriteter som alla omfattas av den svenska minoritetspolitiken. I avsnittet samtalar vi om kommuner och regioners arbete med minoriteter och minoritetsspråk samt kring ansvar för nationella minoriteterna. Det är fem gäster i programmet som berättar om sitt arbete, ett späckat avsnitt om ett viktigt ämne. Medverkande: Björn Kullander SKR, Aina Negga Sametinget, Anne-Mari Angeria och Nils-Bertil Heikka, Luleå Kommun, samt Kaisa Syrjänen Schaal huvudsekreterare i utredning om minoritetspolitiken. Samtalet leds av: Anders Nordh, SKR Tid: 37:17
 • #27 Sverigestudien


  Sverigestudien mäter vilka värderingar som präglar Sverige, våra kommuner och våra arbetsplatser. Studien ger beslutsfattare, politiker och arbetsgivare unika insikter om de värderingar och beteenden som över tid präglar det svenska samhället. Men hur kan vi använda denna i praktiken när vi på det lokal planet vill samtalen om resultaten och använda dem för fortsatt arbete? Medverkande: Christine Feuk och Lena Langlet, SKR Samtalet leds av Malin Svanberg, SKR Tid: 26:49
 • #26 Om våldsbejakande extremism


  I veckans avsnitt pratar vi om arbetet mot våldsbejakande extremism. Hur kan vi arbeta brett med frågan så att vi både förhindrar inträde i miljöerna och samtidigt underlättar utträde ur dem? Vi samtalar också om hur man kan agera som arbetsgivare när en upptäcker extremism, återintegrering vid avhopp samt om vilka rättsliga efterverkningar som finns om en begår exempelvis krigsbrott. Medverkande: Jonas Trolle, Centrum mot våldsbejakande extremism. Samtalet led av: Malin Svanberg, SKR Tid: 22:36
 • #25 Anders Knape


  I vårens sista avsnitt av Podcasten Demokratiresan gästas vi av SKR:s ordförande Anders Knape. Vi pratar om vilka effekter en kris får på våra demokratiska processer och politiska beslut. Vi får också fundera på hur länge kan vi befinna oss i ett undantagstillstånd och hur kan vi ge utrymme åt en aktiv och levande politik på lokal och regional nivå samtidigt som vi behöver arbeta med det mest akuta? Samt hur se läget ut i Europa, hur har lokal demokrati klarat sig genom krisen där? Medverkande: Anders Knape Samtalet leds av: Anders Nordh och Lena Langlet, SKR Tid: 20:26
 • #24 Det nya politiska landskapet och samtalet


  Två av de saker som påverkat uppdraget som kommunalpolitiker mest de senaste åren är den ökade andelen förtroendevalda som är utsatta för hot och hat och det nya politiska landskapet, vad det innebär får du höra i avsnittet. Vi tar även upp hur SKR arbetar med dessa frågor och vad det innebär för ledande politiker. Avsnittet spelades in i SKR:s monter på Kvalitetsmässan. Medverkande: Christina Mattisson, Ordförande SKR:s demokratiberedning, Anna Gavell-Frenzel, Brottsförebyggande Rådet, och Martin Lidhamn, Handläggare SKR. Samtalet leds av Nils Munthe, SKR.     Tid: 22.55
 • #23 Demokrati i skolan


  Hur kan vi tillsammans med barn och unga prata om, praktisera och lära ur vad demokrati är? Vilka är de mjuka värdena bortanför kallelser, stadgar och möte? Demokrati i skolan handlar om varje individs möjlighet att få inflytande, men också som kollektiv och att undervisningen genomsyras av ämnet. I veckans avsnitt pratar vi om demokrati i skolan tillsammans med Johan Lilly Gyberg från Skolverket och Jenny Gustavsson från Sveriges Elevråd SVEA. Medverkande är Johan Lilly Gyberg, Skolverket, och Jenny Gustavsson Sveriges elevråd, SVEA Samtalet leds av Malin Svanberg Tid: 21:52
 • #22 Tillit


  I veckans avsnitt pratar vi med Christine Feuk, SKR, om vad tillit och tillitsbaserad styrning är och hur man kan jobba med det. Kommuner och regioner behöver ha en god budget och behöver kunna följa upp mål och resultat. Hur mycket ska vi mäta och följa upp, och hur mycket av det behöver vi? Med en tillitsbaserad styrning får också de som jobbar i verksamheterna vara med och beskriva hur vi ska kunna följa upp verksamheterna på bästa möjliga vis, vilket också ger oss möjligheten till en mer horisontell styrning där vi kan lära oss av varandra. Genom dessa samtal och denna kunskap bygger vi tillit. Tillit bygger kort sagt på relationer och att vi litar på att andra kan göra ett gott jobb. Medverkande: Christine Feuk, SKR Samtalet leds av Anders Nordh, SKR Tid: 19.04 minuter
 • #21 Digitaliseringens effekter på demokratin


  I det här avsnittet är Elin Whilborg som är professor vid Linköpings Universitet med och pratar om digitaliserings effekter på demokratin. Hon menar det är en politisk utmaning att leda det digitala samhället när gränserna mellan det offentligt och privata blir suddigare. Medborgare och brukare kan få ta del av de gemensamma digitala resurserna som det offentliga står för, men det kan inte ske på samma vis som när vi köper en vara eller en resa. Hur kan man som förtroendevald upprätthålla de grundläggande värden i en allt mer digitaliserad värld och hur står vi upp för den välfärdsstat vi byggt? Det och mycket mer kommer vi att få höra vad forskningen säger om. Medverkande är Elin Whilborg, professor i statsvetenskap och Anders Nordh, SKR Samtalet leds av Lena Langlet, SKR Tid: 30:02
 • #20 Sociala kontrakt


  I detta avsnitt får vi höra Hans Abrahamsson, Freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs Universitet prata om det sociala kontraktet. Vad är det och varför behöver vi ett sådant? Hans menar att det behövs ett samtal mellan generationer och mellan medborgarna om hur vi  tillsammans skapar ett hållbart samhälle. Frågor som berörs är: hur ska vi leva tillsammans, vilken framtid vill medborgarna ha tillsammans i en kommun och hur kan vi med hjälp av till exempel medborgardialog mobilisera medborgarna i att identifiera vilka komplexa samhällsutmaningar vi står inför? Medverkande: Hans Abrahamsson, Göteborgs Universitet och Lena Langlet, SKR Samtalet leds av Anders Nordh, SKR
 • #19 Framtidens demokrati – måste värnas, diskuteras och utvecklas


  I detta avsnitt får du höra inte mindre än fyra ledande kommunpolitiker prata om framtidens demokrati tillsammans med Lena Lindgren. Hur involvera medborgare är ett utav ämnena som tas upp men även politikens vardag och varför det är så kul att vara kommunpolitiker. Avsnittet spelades in i SKR:s monter på Kvalitetsmässan. Medverkande: Mathias Bohman oppositionsråd Upplands Väsby, Stina Munters KSO Vansbro, Hans Jildesten KSO Storfors, Per-Ola Mattson KSO Karlshamn, Lena Lindgren, Handläggare SKR. Samtalet leds av: Anders Nordh, SKR Tid: 29.01
 • #18 Barn och ungas inflytande


  I detta avsnitt får du ta del av hur Lena Nyberg, generaldirektör vid MUCF, Elisabeth Dahlin Barnombudsman, och Christina Mattisson, ordförande i SKR:s beredning för demokratifrågor, ser på behov av utveckling av barn och ungas inflytande. Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 vilket innebär att skapa möjligheter för barn och ungas inflytande inte är valbart utan ett ansvar för kommuner och regioner. I programmet samtalar vi om hur unga ser på möjligheter till deltagande och vad kommuner och regioner kan göra för att förbättra sitt arbete. Samtalet leds av Lena Langlet. Tid: 31:12
 • #17 Lokalt självstyre och demokrati


  I detta poddavsnitt i Demokratiresan ger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner, sin syn på det lokala självstyret och dess relation till demokrati. Varför är det viktigt? Hur ser det ut i Sverige och i resten av Europa? Det är några av frågorna som lyfts  i avsnittet. Samtalet leds av Anders Nordh, SKR Medverkande: Anders Knape ordförande i SKR Tid: 20.17
 • #16 En kultur för samverkan och dialog


  I detta avsnitt pratar vi om hur en organisation kan skapa en kultur för samverkan och dialog. Varför är det så svårt, eller är det svårt och vad är en organisationskultur? Det är några av frågorna vi resonerar kring i avsnittet. Avsnittet spelades in i SKR:s monter på Kvalitetsmässan. Medverkande: Martin Sande, Dialogues, Martin Söderström, Åre kommun och Hanna Moback, Åre kommun. Samtalet led av: Nils Munthe, SKR Tid: 28.33
 • #15 Samverkan Östberga – dialog i en komplex fråga


  Stadsdelen Östberga i Stockholm har brottats med otrygghet men 2016 bestämde sig stadsdelen att jobba på ett nytt sätt. Hör Preventionssamordnare Åsa Winfridsson berätta vad och hur de gjorde. Vi reflekterar också över vad som gjorde att dialogen lyckades så bra, invanda arbetssätt och hur de kan brytas samt inte minst vilka resultat som lever kvar idag.  Medverkande: Åsa Winfridsson, Enskede- Årsta- Vantör, Stockholm Stad Samtalet leds av Nils Munthe, SKR Tid: 28:25 Besök skr.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.
 • #14 En demokratiskt förankrad revision


  Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner samt pröva ansvarstagandet. Vi pratar i avsnittet om fullmäktiges roll i kommuner och regioner, vikten av en bra riskbedömning för en god revision, samspelet mellan förtroendevalda revisorer och professionella revisorer. Samt vikten av att synliggöra revisionens arbetet för att förbättra tilliten till den lokala demokratin Medverkande: Lotta Ricklander, SKL och Anna Eklöf, SKL Samtalet leds av Anders Nordh, SKL Tid: 23:52 Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.
 • #13 Agenda 2030 i praktiken


  Vi fortsätter att utforska Agenda 2030, denna gång är temat hur Agendan kan användas i praktiken. Bland annat beskrivs hur beslutet från FN tar sig hela vägen fram till kommunens inköpare. Vi pratar om agendans genomslag, Glokala Sverige och vilken roll agendan har för förtroendevalda. Vi tar också upp SKL: roll och vad vi gör för att stödja medlemmarna. Medverkande: Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun och Kerstin Blom Bokliden, SKL. Samtalet leds av Nils Munthe, SKL Tid: 24:08 Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor
 • #12 Utveckla demokratin genom internationella partnerskap


  Kommunalt Partnerskap är en SIDA-finansierad samarbetsform där Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) hjälper svenska kommuner och regioner att skapa partnerskap med en kommun eller region utanför Sverige. I detta avsnitt träffar vi Rikard Eduards från ICLD och Ayan Ubahle som jobbar i Borlänge kommun som har ett partnerskap tillsammans med Lodwar i Kenya. Två kommuner som står inför liknande utmaningar: hur man framgångsrikt integrerar flyktingar i sina samhällen och skapar möjligheter för dem att hitta en väg till framgångsrika och produktiva liv. Medverkande: Ayan Ubahle, Borlänge kommun och Rickard Eduards, ICLD. Programledare: Nils Munthe SKL Tid: 31:17 Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.
 • #11 ½ miljon idéer – Medborgarbudget i Nässjö


  I ett tidigare avsnitt har vi tagit upp medborgarbudget. I detta avsnitt träffar vi nu Simon och Karolina som arbetar med projektet ½ miljon idéer, en medborgarbudget för kommunens landsbygdsutveckling. De berättar om konkreta erfarenheter, svårigheter och framgångsfaktorer för en lyckad medborgarbudget. Medverkande: Simon Dagson, Karolina Haag- Sjöberg, Nässjö Kommun Samtalet leds av: Malin Svanberg, SKL. Tid: 22:01 Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.
 • #10 Arbete för att motverka korruption och mutor i Sverige


  Kommuner och Regioner ansvarar för många frågor som har ett stort värde för den enskilde och företagaren. Upphandlingar, byggprojekt och serveringstillstånd för alkohol är exempel på situationer när det finns risk att tjänstepersoner utsätts för påverkan att fatta ett visst beslut. I avsnittet får du ta del av konkreta tips för ett systematiskt arbete mot korruption, det behöver inte vara svårt! Medverkande: Cecilia Berglin, Handläggare och Ann- Sofi Agnevik, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting Samtalet leds av Anders Nordh, Sveriges kommuner och Landsting. Tid: 34:07 Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.
 • #9 Agenda 2030 – Från det lokala till det globala


  Arbetet med Agenda 2030 berör oss alla. Det är på lokal nivå som många av målen måste förverkligas. Det är ett gemensamt ansvar från det globala till det lokala att arbeta för en hållbar framtid. Arbetet behöver göras på strukturell nivå men medborgarna behöver involveras om vi ska lyckas. Tid:29:05 Medverkande: Katarina Sundberg, Ämnesråd på Miljödepartementet, Regeringskansliet Samtalet leds av Nils Munthe.
 • #8 Medborgardialog i komplexa frågor


  Verksamheter under nedläggningshot, otrygghet i ett bostadsområde, placering av ett flyktingboende är några av alla komplexa frågor som en kommun eller region behöver hantera. I detta avsnitt kretsar samtalet kring utmaningen i att släppa kontrollen för att ge utrymme för en medborgardialog i komplexa frågor. Detta är också det sista avsnittet för vårterminen men Demokratiresan är tillbaka i höst! Medverkande: Nils Munthe och Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting. Samtalet leds av Malin Svanberg, SKL Tid: 26:45 Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.
 • #7 Medskapa för att möta behov!


  I detta avsnitt pratar vi om medskapande och att involvera brukare i verksamhetsutveckling. Medskapande syftar till att verkligen förstå brukarens behov och utveckla verksamheten tillsammans med dem utifrån det. Hjärtevärmande exempel varvas med tips på praktiska metoder och vikten av att våga misslyckas.  Medverkande: Malin Svanberg Sveriges Kommuner och Landsting och Sara Tunheden, Innovationsguiden Sveriges Kommuner och Landsting. Samtalet leds av Nils Munthe, SKL Tid: 28:11 Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor. Nästa avsnitt handlar om medborgardialog i komplexa samhällsfrågor.  
 • #6 Mänskliga rättigheter i praktiken


  Mänskliga rättigheter är grundläggande värden i kommuner och regioners kärnuppdrag. I avsnittet pratar vi bland annat om vilka värden som skapas när vi ställer om till ett arbetssätt med rättighetsbäraren i fokus. Vi tar även upp grundprinciperna för rättighetsbaserat arbetssätt – hur verksamheter kan göra för att delaktiggöra och möta medborgarna för att främja jämlikhet och tillit. Medverkande: Cecilia Berglin och Cecilia Ramqvist, Sveriges Kommuner och Landsting. Samtalet leds av Malin Svanberg, SKL. Tid: 20:51 Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.
 • #5 Involvera medborgarna via nätet


  I dag befinner vi oss allt större del av vår tid på internet, digitala tjänster och service är  en självklarhet för kommuner och regioner. Men hur kan vi även utveckla demokratin på nätet? Avsnittet handlar om att involvera medborgarna via internet, de kommunala webbsidorna och hur e-verktyg kan kombineras med fysiska möten. Medverkande: Anders Nordh och Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting. Samtalet leds av Nils Munthe, SKL. Tid: 26:48 Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.
 • #4 Samverkan med civilsamhället


  I takt med att vi ställs inför allt fler komplexa problem ökar behovet av samverkan mellan kommuner, regioner och civilsamhället, men det är inte helt enkelt alla gånger. I avsnittet samtalar Anders, Lena och Nils om aktuella frågor och vilka områden där vi ser att utvecklingen behöver ske. Inte minst en ökad systematik. Medverkande: Nils Munthe och Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting. Samtalet leds av Anders Nordh, SKL. Tid: 24:28 Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor. Nästa avsnitt handlar om hur en region eller kommun kan involvera medborgarna via nätet.
 • #3 Lokal demokratiutveckling från jordens alla hörn!


  I detta avsnitt medverkar Bruno Kaufmann och Lena Langlet. De delar med sig av minnesvärda exempel på demokratiska processer ifrån jordens alla hörn, Bruno har som journalist rest jorden runt för att undersöka lokal demokrati. Lena har genom sitt arbete som på SKL mött många intressanta internationella exempel på demokratiutveckling. Medverkande: Bruno Kaufmann, journalist och Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting. Samtalet leds av Nils Munthe. Tid: 48:31 Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.
 • #2 Medborgarbudget for the win!


  Allt fler kommuner och regioner världen över låter medborgarna vara med och direkt påverka budgeten. I detta avsnitt får du veta hur det går till och inspireras av svenska och internationella exempel. Medverkande: Anders Nordh och Lena Langlet, handläggare på sektionen för demokrati och styrning, Sveriges Kommuner och Landsting. Samtalet leds av Malin Svanberg, Sveriges Kommuner och Landsting. Tid: 31:05 Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor. I nästa avsnitt görs en internationell utblick på lokal demokratiutveckling.
 • #1 Hej medborgardialog!


  Premiäravsnittet av Demokratiresan handlar om grunderna för arbetet med medborgardialog. Vi pratar om behovet av medborgardialog och bakgrunden till att SKL började sitt arbete. Du får också svar på några av de vanligaste frågorna, som till exempel varför säger vi medborgardialog och inte invånardialog? Tid: 24:37 Medverkande: Lena Langlet och Nils Munthe, handläggare på demokratisektion på Sveriges Kommuner och Landsting. Samtalet leds av Anders Nordh, Sveriges Kommuner och Landsting. Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.
 • #0 Det här är demokratiresan!


  Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I försnacket till SKL:s podcast Demokratiresan diskuteras varför SKL gör en podd om lokal och regional demokrati just nu och om hur det finns en tendens att ta demokratin för given. Medverkande: Anders Nordh, Lena Langlet och Nils Munthe, handläggare på demokratisektionen på Sveriges Kommuner och Landsting. 

Informationsansvarig

 • Lena Langlet
  Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset