Publicerad 9 april 2021

Webbutbildning inom MR

För att skapa förståelse för roller och ansvar samt öka kunskapen inom mänskliga rättigheter erbjuder SKR en grundläggande webbutbildning samt fördjupad kompetensutveckling. Det finns också en handledning till utbildningen.

En handledning som stöd i utbildningen

Handledning: webbutbildning MR (PDF) Pdf, 812 kB.

Handledningen innehåller beskrivningar av webbutbildningens innehåll och olika delar. Den hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Du har nytta av handledningen oavsett om du går utbildningen enskilt eller i grupp. Om du är ledare för en grupp kan du använda handledningen som ett stöd.

Utbildning för dig som verkar i svensk offentlig verksamhet

Påbörja din webbutbildning

Utbildningen innehåller tre kapitel med olika avsnitt. Den ger dig kunskap om:

  • VARFÖR mänskliga rättigheter är grundläggande i all offentlig verksamhet,
  • VAD mänskliga rättigheter innebär, hur de regleras och vilka skyldigheter det medför för det offentliga,
  • HUR de mänskliga rättigheterna kan respekteras, skyddas och främjas i den dagliga verksamheten.

SKR och Uppsala universitet har tagit fram utbildningen i samverkan. Förhoppningen är att utbildningen som helhet ska stimulera till fortsatt lärande och reflektion i dessa viktiga och ständigt aktuella frågor.

2018 har vissa delar av utbildningen översatts till engelska

Konferenser

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset