Publicerad 8 oktober 2021

Lokal utbildning inom MR

SKR erbjuder utbildningsdagar till kommer och regioner som vill säkerställa de mänskliga rättigheterna i politik och verksamhet. Utifrån syfte och mål erbjuds ett program, till exempel i form av en föreläsning eller en workshop mot en avgift.

Exempel på innehåll

 • Grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter
 • Integrera mänskliga rättigheter i styrning och ledning
 • Rättighetsbaserat arbetssätt i olika verksamheter - vad innebär det för brukaren, eleven, kunden, patienten och för de anställda
 • Agenda 2030 - hur bidrar mänskliga rättigheter till att uppnå målen
 • Hur kan man starta ett systematiskt MR-arbete?

Utifrån syfte och mål erbjuds ett program, till exempel i form av en föreläsning eller en workshop mot en avgift (eller kostnad).

Informationsansvarig

 • Cecilia Berglin
  Handläggare
 • Cecilia Ramqvist
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset