Publicerad 9 april 2021

Lokal utbildning inom MR

SKR erbjuder utbildningsdagar till kommer och regioner som vill säkerställa de mänskliga rättigheterna i politik och verksamhet. Utifrån syfte och mål erbjuds ett program, till exempel i form av en föreläsning eller en workshop mot en avgift.

Exempel på innehåll

  • Grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter
  • Integrera mänskliga rättigheter i styrning och ledning
  • Rättighetsbaserat arbetssätt i olika verksamheter - vad innebär det för brukaren, eleven, kunden, patienten och för de anställda
  • Agenda 2030 - hur bidrar mänskliga rättigheter till att uppnå målen
  • Hur kan man starta ett systematiskt MR-arbete?

Utifrån syfte och mål erbjuds ett program, till exempel i form av en föreläsning eller en workshop mot en avgift (eller kostnad).

Om du önskar mer information kontakta oss gärna.

Kurser och konferenser

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset