Publicerad 9 april 2021

Lokal utbildning inom MR

SKR erbjuder utbildningsdagar till kommer och regioner som vill säkerställa de mänskliga rättigheterna i politik och verksamhet. Utifrån syfte och mål erbjuds ett program, till exempel i form av en föreläsning eller en workshop mot en avgift.

Exempel på innehåll

  • Grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter
  • Integrera mänskliga rättigheter i styrning och ledning
  • Rättighetsbaserat arbetssätt i olika verksamheter - vad innebär det för brukaren, eleven, kunden, patienten och för de anställda
  • Agenda 2030 - hur bidrar mänskliga rättigheter till att uppnå målen
  • Hur kan man starta ett systematiskt MR-arbete?

Utifrån syfte och mål erbjuds ett program, till exempel i form av en föreläsning eller en workshop mot en avgift (eller kostnad).

Om du önskar mer information kontakta oss gärna.

Kurser och konferenser

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset