Publicerad 7 oktober 2022

Grundläggande presentation om MR

SKR har tagit fram en grundläggande presentation om mänskliga rättigheter för dig som arbetar i kommun och region. Materialet är ett komplement till annat utbildningsmaterial som SKR har arbetat fram i syfte att öka kunskapen och förståelsen för mänskliga rättigheter.

Målgrupp

 • Du som tjänsteperson eller förtroendevald kan till exempel använda presentationen vid gruppdiskussioner eller för lokal utbildning i kommun eller region.
 • Utbildare och strateger inom mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet.

Innehåll

Presentation om mänskliga rättigheter (PPT) Powerpoint, 3 MB.

 • En kort introduktion om mänskliga rättigheter och Agenda 2030.
 • De olika perspektiven och juridiskt bindande regler.
 • Principer för hur kommuner och regioner kan arbeta rättighetsbaserat.
 • Ansvaret för mänskliga rättigheter - kommunen och regionen i olika aktörsroller.
 • Mänskliga rättigheter som en grund för all offentlig verksamhet.

Som ett stöd för dig som ska använda presentationen finns ett talarmanus i anteckningsfunktionen.

Informationsansvarig

 • Cecilia Berglin
  Handläggare
 • Cecilia Ramqvist
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR