Publicerad 8 oktober 2021

E-utbildning inom MR

För att skapa förståelse för roller och ansvar samt öka kunskapen inom mänskliga rättigheter erbjuder SKR en grundläggande webbutbildning för dig som verkar i svensk offentlig verksamhet samt fördjupad kompetensutveckling.

Handledning

Handledningen innehåller beskrivningar av webbutbildningens innehåll och olika delar. Den hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Du har nytta av handledningen oavsett om du går utbildningen enskilt eller i grupp. Om du är ledare för en grupp kan du använda handledningen som ett stöd.

Handledning för e-utbildning inom MR (PDF) Pdf, 812 kB.

E-utbildningen innehåller tre kapitel med olika avsnitt

E-utbildningen inom mänskliga rättigheter, svenska

Vår förhoppning är att utbildningen som helhet ska stimulera till fortsatt lärande och reflektion i dessa viktiga och ständigt aktuella frågor. Utbildningen ger dig kunskap om:

  • VARFÖR mänskliga rättigheter är grundläggande i all offentlig verksamhet
  • VAD mänskliga rättigheter innebär, hur de regleras och vilka skyldigheter det medför för det offentliga
  • HUR de mänskliga rättigheterna kan respekteras, skyddas och främjas i den dagliga verksamheten

Vissa delar i utbildningen finns även på engelska i en förkortad version.

E-utbildning inom mänskliga rättigheter, engelska

Praktiska övningar "case"

SKR och Uppsala universitet har tagit fram utbildningen i samverkan. Till utbildningen finns också en bank med olika praktiska övningar som en fördjupande del i utbildningen. De är framtagna och kvalitetsgranskade av respektive organisation.

Casebank MR-utbildningen

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare
  • Cecilia Ramqvist
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR