Publicerad 29 oktober 2021

Staten följer inte finansieringsprincipen för våldsutsatta

Staten har succesivt ökat kraven på kommunerna när det gäller stöd till våldsutsatta – utan att tillföra mer resurser. I budgetpropositionen för 2022 aviseras nu ytterligare krav som gäller skyddat boende.

I budgetpropositionen avsätts 345 miljoner kronor för de nya lagkraven kring skyddat boende, vilket motsvarar cirka 560 000 kronor per mediankommun. Om regeringen följt finansieringsprincipen skulle lagändringen, enligt SKR:s beräkningar, kräva drygt 4 miljarder kronor. Det vill säga nästan tolv gånger så mycket som kommunerna nu ska få. Det skriver SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog i ett inlägg på Ekonomibloggen.

Ekonomibloggen: Nu måste staten följa finansieringsprincipen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR