Publicerad 17 mars 2021

Utbildning i jämställdhetsanalys

Sjuan är en metod för att analysera könsskillnader i verksamheten. Till metoden har SKR tagit fram ett utbildningsmaterial som kan användas lokalt.

Könsuppdelad statistik kan synliggöra skillnader i service och resursfördelning till kvinnor och män. Men att mäta är en sak, att tolka resultatet och komma fram till lösningar är en annan utmaning. Sjuan är en enkel metod för att analysera siffrorna.

Målgruppen för utbildningen är handläggare, verksamhetsutvecklare och andra som har i uppdrag att analysera verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv och presentera förslag till åtgärder. I materialet ingår också en handledning för utbildare.

Utbildningen finns för tre områden:

  • Barn och utbildning
  • Samhällsplanering
  • Social omsorg

Materialet är publicerat på webbportalen Jämställ.nu, som drivs gemensamt av SKR, Europeiska Socialfonden, Nationella sekretariatet för genusforskning, Länsstyrelsen och VINNOVA.

Metod och utbildning för jämställdhetsanalys, Jämställd.nu

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset