Publicerad 27 oktober 2021

Jämställdhetsintegrering genom ömsesidigt lärande

I SKR:s modellkoncept jämställdhetsintegrerar kommuner och regioner sin styrning och ledning för att kunna ge likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.

Genom systematiska jämförelser med varandra (benchmarking) och ett ömsesidigt lärande, stärker deltagarna jämställdhetsperspektivet i sina system för styrning och ledning.

Från varje organisation deltar en hög politiker, en hög chef och en strateg eller motsvarande nyckelperson. Vid behov involveras ytterligare nyckelpersoner, som controller, statistiker och kommunikatör.

Tre tematiska lärandeträffar

Deltagarna följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning.

Varje omgång av modellkoncpetet inleds med en gemensam uppstartskonferens och avslutas med en resultatkonferens, där deltagarna redovisar sina resultat. Inför uppstartskonferensen genomgår deltagarna en förberedande webbutbildning om jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

Inför varje träff samlar SKR strategerna till egna träffar för planering och förberedelser.

Fördjupningsmoduler om förändringskommunikation, inkluderande kommunikation och jämställdhetsanalys bidrar till deltagarnas jämställdhetsintegrering.

Bilden visar de olika delarna i SKR:s modellkoncept för jämställdhetsintegrering: processen med uppstartsträff, tre lärandeträffar och resultatkonferens, syfte och metod i arbetet, teman som ingår i konceptet och vilket stöd deltagarna får från SKR.

I SKR:s modellkoncept utvecklar deltagarna sin jämställdhetsintegrering genom systematiska jämförelser och ömsesidigt lärande.

Tidigare deltagare kan vara mentorer

Tidigare deltagare i satsningen medverkar som vägledare i själva konceptet, mentorer, vilket ger dem en möjlighet att fortsätta utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering.

Ett nytt nätverk för tidigare deltagare, i första hand för strateger, sjösätts under 2022.

Spridningen av modellkonceptet

  • Satsningen på Modellkommuner startade med en pilot 2015. Hittills har ett 40-tal kommuner deltagit i modellkonceptet.
  • 2018-2020 genomfördes en pilot där fem regioner deltog i modellkonceptet: Gotland, Halland, Norrbotten, Värmland och Västerbotten.
  • I november 2020 till maj 2022 deltar Karlstad, Karlskrona, Kramfors och Vaxholm, med Kalmar och Örnsköldsvik som mentorer.
  • I september 2021 startade en omgång där Region Östergötland, Region Kronoberg och Lunds kommun deltar, med Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Värmland som mentorer. Omgången avslutas i februari 2023.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Love Nordenmark
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset