Publicerad 22 mars 2021

Regionalt och lokalt beslutsfattande

Sverige har fattat en rad beslut om att arbeta med barnets rättigheter på nationell nivå. Hur ser det lokala och regionala beslutsfattandet om barnets rättigheter ut?

Filmen är 2 minuter och 30 sekunder lång.

Presentation av Regionalt och lokalt beslutsfattande

Denna presentation med talarmanus kan du använda när du vill göra en presentation om regionalt och lokalt beslutsfattande när det gäller barnets rättigheter.

Regionalt och lokalt beslutsfattande (PowerPoint)

Regionalt och lokalt beslutsfattande (PDF)

Diskussionsfrågor

Nedan följer ett antal frågor som du kan fundera över eller som ni kan diskutera i arbetslaget.

  • Varför är det viktigt tror du eller ni att det finns ett beslut i fullmäktige om arbeta med barnets rättigheter, när det egentligen inte behövs eftersom Sverige har ratificerat konventionen?
  • Hur ser det ut i din eller er kommun, region? Vilka beslut finns fattade och hur tillämpas rättigheterna? Vad behövs ytterligare?
  • Vad kan du själv bidra med?

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset